Актуелно > Вести 04.12.2017.

Ниш, 27-28.11.2017. „Унапређење економских знања од значаја за кривични поступак“

Правосудна академија је, 27. и 28. новембра у Нишу, у просторијама Правосудне академије у сарадњи са Британским саветом, у оквиру пројекта „Подршка Европске уније Правосудној академији“ организовала дводневну обуку под називом „Унапређење економских знања од значаја за кривични поступак“. Обука је организована за тужиоце и тужилачке помоћнике са територије нишке апелације. 

Теме које су обрађиване на овој дводневној обуци биле су буџетска кривична дела, правни и институционални оквир тржишта капитала – казнене одредбе, царински поступак и откривање царинских кривичних дела, релевантни докази и поступак прикупљања доказа, кривична дела у вези са тржиштем капитала – примери из праксе и студије случаја и царинска кривична дела – релевантни докази и поступак прикупљања доказа.

Предавачи на овој обуци били су Јелена Костић из Института за упоредно право, Јелена Поповић из Управе царина и Владислав Станковић из Комисије за хартије од вредности.