Актуелно > Вести 01.02.2018.

„Прeвенција и борба против корупције“ обуке за период јануар-фебруар 2018. године

Правосудна академија, по програму сталне обуке за 2018. годину, наставља програм специјалистичких обука.

 

Едукације се организују за:

- носиоце јавнотужилачких функција

- судије

- судијске помоћнике и тужилачке сараднике

- представнике полиције и запослене у институцијама који су Законом о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције дефинисани као “службеници за везу”, који од 01. марта 2018. године почињу са радом у специјалним одељењима/ ударним групама

 

Обуке се обављају као део активности у оквиру пројекта „Превенција и борба против корупције“ који се финансира из претприступних фондова ИПА 2013 програма ЕУ за Србију а у сарадњи са Министарством правде Републике Србије и Републичким јавним тужилаштвом.

 

У току јануара реализоване су следеће обуке:

- Један једнодневни семинар на тему „Превенција и борба против корупције: Модул 1 - примена КЗ и прописа из области привреде и финансија

- Један тродневни семинар на тему „Превенција и борба против корупције: Модул 2 -  Проактивне истраге у области јавних набавки

- Два тродневна семинара на тему „Превенција и борба против корупције: Модул 3 -  вођење финансијских истрага у борби против корупције

 

Током фебруара 2018. године су у плану следеће обуке:

- Два једнодневна семинара на тему „Превенција и борба против корупције: Модул 1 - примена КЗ и прописа из области привреде и финансија12. и 13. фебруара 2018. Године у згради Правосудне академије у Београду (Светозара Марковића 21)

- Један тродневни семинар на тему „Превенција и борба против корупције: Модул 2 -  Проактивне истраге у области јавних набавки“ од 19. до 21. фебруара 2018. године у Краљеву

- Четири тродневна семинара на тему „Превенција и борба против корупције: Модул 3 -  вођење финансијских истрага у борби против корупције“ у хотелу „Каштел“ у Ечкој у следећим терминима:

- од 01. до 03. фебруара 2018. године

- од 07. до 09. фебруара 2018. године

- од 12. до 14. фебруара 2018. године

- од 22. до 24. фебруара 2018. године