Актуелно > Вести 14.02.2018.

Београд, 09. 02. 2018. године - „Етика и интегритет у правосуђу - судијска етика“

Радионицом која је одржана 9. фебруара у Београду, за  судије  са подручја београдске апелације, почела је реализација обуке на тему „Етика и интегритет у правосуђу“ која је утврђена годишњим програмом рада Правосудне академије за 2018. годину.

На радионици су разматрана следећа питања: 

-  Међународни и домаћи правни оквир за судијску  етику

-  Дисциплински поступак у случајевима кршења Етичког кодекса

-  Конфликт интереса у обављању судијске професије и

-  Етика на интернету

Практичан рад на овој радионици се одвијао кроз рад у мањим групама кроз интерактивну дискусију о бројним  хипотетичким питањама.

Предавачи за судијску етику су били: Биљана Синановић судија Врховног касационог суда, Мирјана Илић судија специјалног одељења за ратне злочине и организовани криминал Вишег суда Београд и дисциплински тужилац и Мирјана Голубовић начелник одељења за посебна знања и вештине Правосудне академије.

На тему  „Етика и интегритет у правосуђу“ ће се одржати укупно шеснаест радионица, а наредна је планирана у Београду, 23. фебруара, 2018. године  и  намењена је јавним тужиоцима са подручја београдске апелације.