Актуелно > Вести 05.03.2018.

Београд, 24.02. и 02.03.2018 - Семинари на тему „Малолетници у својству учинилаца кривичних дела и оштећени кривичним делом“

24.02. и 02.03.2018. су, у Адвокатској комори Србије и Палати СИВ 2, одржана два једнодневна семинара на тему: „Малолетници у својству учинилаца кривичних дела и оштећени кривичним делом“. Организатори семинара су били Правосудна академија и МУП Републике Србије.

Предавања су обухватила различите теме као што су:

-  разлози за доношење новог Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку

-  материјално право у Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних лица

-  избор и изрицање кривичних санкција према малолетницима

-  процесне одредбе из Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних лица и њихова примена у пракси

-  проблеми у примени ЗМ - интересантни случајеви из праксе, материјални и процесни аспект

-  Европска конвенција о људским правима са освртом на концепт „Правосуђе по мери детета“

-  последње измене ЗКП

-  пресуде Европског суда за људска права

-  смернице  Савета Европе о малолетничком правосуђу и поступање службених лица према малолетницима

Предавачи су били професор др Милан Шкулић професор Правног факултета у Београду и члан Високог савета судства, др Драган Обрадовић судија Вишег суда у Ваљеву, др Ивана Стевановић директорка Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду и чланица Савета за права детета, Ненад Вујић директор Правосудне академије у Београду и Оливера Зечевић шеф Одсека за превенцију и сузбијање малолетничке делинквенције - УКП, МУП.

Обуку је прошло шездесет два адвоката и двадесет три полицијска службеника.