Актуелно > Вести 07.03.2018.

Београд 01-02.03.2018 „Економски термини“

Како је поседовање основних знања из области економије од посебног значаја за вођење тужилачке истраге, Правосудна академија је 01. и 02. марта у Београду организовала напредну обуку под називом „Економски термини“.

Циљ ове обуке је био унапређење знања носилаца правосудних функција о:

  • економским прописима

  • јавним финансијама

  • буџетском систему

  • пословању на тржишту капитала

  • управљању инвестиционим фондовима

  • преузимању акционарских друштава

Ова знања и вештине су неопходне како би се што успешније и ефикасније поступало у предметима везаним за кривична дела из економске области па је стога едукација била усмерена на упознавање тужилаца, њихових заменика и сарадника са наведеним прописима као и на стицање знања о релевантности и врсти доказа који се могу користити у кривичном поступку.

Предавачи су били: Јелена Костић - Институт за упоредно право, Јелена Петровић - Управа царине и Владислав Станковић - Комисија за хартије од вредности.

На семинару је учествовало двадесет учесника са простора београдске апелације, како носилаца тужилачких функција тако и тужилачких сарадника и тужилачких помоћника.