Актуелно > Вести 19.03.2018.

Програм обуке јавних тужилаца и њихових заменика за примену Законика о кривичном поступку

Правосудна академија, у сарадњи са Mисијом ОЕБС у Србији, наставља двогодишњи програм обуке јавних тужилаца и њихових заменика за примену Законика о кривичном поступку.

Програм едукације осмишљен је тако да се обухвате образовне потребе јавних тужилаца и  заменика јавних тужилаца у области примене Законика о кривичном поступку и преласку са претежно „инквизиторског“ на поступак са израженим адверсарним карактеристикама. Кроз процесуирање и доказивање појединих кривичних дела, програм је посебно усмерен на овлашћења јавног тужиоца у односу на полицију према Законику о кривичном поступку, практичне  примере, остваривања овлашћења јавног тужиоца у односу на полицију по важећим нормативним решењима, са посебним освртом на доказну радњу увиђаја и унапређење знања јавних тужилаца из области криминалистике.

У току 2018. године, за јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца основних јавних тужилаштва биће реализовано осам једнодневних семинара по следећем распореду:

Тема: Доказна радња увиђаја код кривичних дела против живота и тела

23. марта 2018. у Апелационом суду у Новом саду (сала на 5. спрату)

26. априла 2018. у Вишем суду у Нишу (сала Правосудне академије на 3. спрату)

25. маја 2018. у Апелационом суду у Крагујевцу (сала Правосудне академије на 3.  спрату)

15. јуна 2018. у Правосудној академији у Београду (Теразије 41)

Тема: Доказна радња увиђаја код кривичних дела против полне слободе и кривичних дела са елементима насиља са посебним освртом на кривично дело насиља у породици

28. септембра 2018. у Апелационом суду у Новом саду (сала на 5. спрату)

19. октобра 2018. у Апелационом суду у Крагујевцу (сала Правосудне академије на     трећем спрату)

09. новембра 2018. у Вишем суду у Нишу (сала Правосудне академије на 3.спрату)

08. децембра 2018. у Правосудној академији у Београду (Теразије 41)

Предавачи на овим обукама ће бити:

др Јасмина Киурски заменик Републичког јавног тужиоца

Лепосава Вујановић - Порубовић заменик Основног јавног тужиоца (IОЈТБГ) упућена у Више јавно тужилаштво у Београду

Анђелка Вучетић- Драговић експерт за биолошка (ДНК) вештачења (МУП)

Јелена Стошић експерт за биолошка (ДНК) вештачења (МУП)

Александар Радомировић експерт за трасологију и балистику (МУП)

Немања Пријовић експерт за трасологију и балистику (МУП)

проф. др сц. Слободан Савић редовни професор на Институту за судску медицину Медицинског факултета Универзитета у Београду

Наташа Радосављевић Стевановић начелник Одељења за физичко- хемијска и токсиколошка вештачења Националног криминалистичко- техничког центра(МУП)

 

Стеван Митровић експерт за психоактивне контролисане супстанце и друга физичко-хемијска вештачења (МУП)