Актуелно > Вести 03.04.2018.

Ниш, 30.03.2018. - Спорна питања у примени Закона о извршењу и обезбеђењу – Привремене мере

У Правосудној академији у Нишу је, 30. марта 2018. год. одржан семинар под називом „Спорна питања у примени Закона о извршењу и обезбеђењу – привремене мере“.  Семинар је организован за судије и судијске помоћнике привредних судова са територије нишке апелације.

Теме које су обрађиване на овом семинару биле су: поступак обезбеђења, привремене мере – појам, врсте привремених мера и привремене мере по другим законима.

Предавачи су биле Весна Тодоровић и Татјана Влаисављевић судије Привредног апелационог суда.