Актуелно > Вести 05.04.2018.

Београд, 30. март 2018. „Етика и интегритет у правосуђу - тужилачка етика“

Радионицом која је одржана 30. марта у Београду, за  кориснике почетне обуке седме генерације Правосудне академије, настављена је реализација обуке на тему „Етика и интегритет у правосуђу“ која је утврђена годишњим програмом рада академије за 2018. годину.

На радионици су разматрана следећа питања: међународни и домаћи правни оквир за јавно-тужилачку етику, дисциплински поступак у случајевима кршења Етичког кодекса као и конфликт интереса у обављању тужилачке професије и етика на интернету.

Практичан рад на овој радионици се одвијао кроз кроз интерактивну дискусију о бројним  хипотетичким питањима.

Предавачи за јавно-тужилачку етику су били: Милан Бојковић, заменик Републичког јавног тужиоца и Мирослав Кркелић, виши јавни тужилац из Суботице и заменик дисциплинског  тужиоца.

На тему „Етика и интегритет у правосуђу“ ће се одржати укупно шеснаест радионица, а наредна је планирана у Новом Саду, петог априла 2018. и намењена је судијама са подручја апелације Нови Сад.

 

 

 

 

Оцена стања и препоруке

Величина: 0.62 MB
Преузимање