Актуелно > Вести 27.04.2018.

Ниш, 26.04.2018 „Доказна радња увиђаја код кривичних дела против живота и тела“

Правосудна академија је 26. априла 2018. у Нишу у сали Правосудне академије, у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији, одржала обуку под називом „Доказна радња увиђаја код кривичних дела против живота и тела“. Обука је организована за носиоце јавно-тужилачких функција са територије нишке апелације. Двогодишњи програм едукације осмишљен је тако да задовољи образовне потребе јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца у области примене Законика о кривичном поступку. Кроз процесуирање и доказивање појединих кривичних дела, програм је посебно усмерен на овлашћења јавног тужиоца у односу на полицију према Законику о кривичном поступку.

Теме које су обрађиване на овој обуци биле су:

·      Појам увиђаја

·      Улога јавног тужиоца као руководиоца у предистражном поступку приликом спровођења увиђаја као доказне радње код кривичних дела против живота и тела

·      Упутство за поступање првог полицајца приликом обезбеђења  лица места

·      Поступање са предметима и траговима на месту кривично правног догађаја

·      Биолошки трагови и форензичка ДНК анализа

·      Трагови барута и трагови обуће на лицу места

Предавачи на овој обуци били су: Јасмина Киурски заменик Републичког јавног тужиоца, Лепосава Вујановић- Порубовић заменик основног јавног тужиоца из Првог основног јавног тужилаштва у Београду, Јелена Стошић експерт за биолошка (ДНК) вештачења из Националног криминалистичко-технолошког центра МУП-а и Александар Радомировић експерт за трасологију и балистику из Националног криминалистичко-технолошког центра МУП-а.