Актуелно > Вести 07.05.2018.

Београд 25-26.04.2018 „Прaвo Eврoпскe униje у oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe – опасни отпад“

Правосудна академија je у сарадњи са Eврoпским институтoм зa држaвну упрaву – EИПA, Луксeмбург и уз тeхничку пoмoћ Mинистaрствa спoљних пoслoвa Луксeмбургa, 25 и 26.априла 2018.  организовала двoднeвни сeминaр под називом „Прaвo Eврoпскe униje у oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe –опасни отпад“.

Семинар је организован за судије и судијске помоћнике Прекршајног и Управног суда као и за заменике основних јавних тужилаца.

 Циљ семинара је детаљније упознавање учесника са следећим темама:

- увод у право животне средине ЕУ и законски оквир којим се уређује законодавство у области отпада (начело“загађивач плаћа“ и сл.)

- главне карактеристике Оквирне директиве о отпаду

- дефиниција отпада

- примена начела хијерархије отпада

- проширење одговорности произвођача као и  упознавање учесника са недавно усвојеним пакетом законодавства у области отпада као и са Директивом о депонијама.

Предавачи  на овом семинару семинару су били Игор Диздаревић предавач и руководилац семинара испред Европског центра за судије и правнике, Ралф Јулих  правни саветник и Данијела Синђелић тужилац из Обреновца.

 

Други дан семинара је учеснике поздравио и амбасадор Великог Војводства Луксембурга Жан Луј Тил што је од изузетног значаја за продужетак сарадње ЕИПА и Правосудне академије у погледу  реализације семинара на тему „Права ЕУ“.

Након тога је предавач Ралф Јулих представио Директиву о одговорности за животну средину. Затим  је тужилац Данијела Синђелић  из Обреновца изложила детаљно случај токсичног отпада у близини Обреновца и детаљно објаснила увиђај у еколошким стварима; од магнематријског мерења, снимања, визуелни преглед површине ремедијације земљишта, координирања тужилаштва са стручним институцијама (Винча, предузеће Мол, упоређивање анализ итд) као и са Министарством за заштиту животне средине, Републичким инспектором за заштиту животне средине и другим државним институцијама. Тужилац Синђелић је истакла да је поред детаљног увиђаја, веома важно дати и грађанима информације путем медија које су јавне и које су битне за здравље људи.

На крају је предвач Игор Диздаревић представио Архуску ковенцију тј. приступ информацијама из области животне средине.

Презентација 1

Величина: 0.3 MB
Преузимање

Презентација 2

Величина: 0.37 MB
Преузимање

Презентација 3

Величина: 0.99 MB
Преузимање

Презентација 4

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Презентација 5

Величина: 0.18 MB
Преузимање

Презентација 6

Величина: 2.29 MB
Преузимање

Презентација 7

Величина: 0.75 MB
Преузимање

Презентација 8

Величина: 0.22 MB
Преузимање

Презентација 9

Величина: 0.22 MB
Преузимање

Презентација 10

Величина: 0.17 MB
Преузимање

Директива о депонијама

Величина: 0.32 MB
Преузимање

Програм

Величина: 0.59 MB
Преузимање