Актуелно > Вести 09.05.2018.

Ниш 07.05.2018 „Спорна питања на тему трошкова парничног поступка“

Правосудна академија је, у сарадњи са Форумом судија Србије, 7. маја организовала округли сто на тему „Спорна питања на тему трошкова парничног поступка“.

Округли сто је одржан у  сали Вишег суда у Нишу а присуствовали су судије и судијски помоћници основних и виших судова са територије нишке апелације.

Теме које су обрађиване и око којих се водила дискусија током овог округлог стола су биле:

- Праксе, ставови и различитости у поступању другостепених судова

- Дилеме у пракси првостепених судова

- Дискусија на теме: делимични успех у спору, доспелости камата, накнада за ПДВ, ослобођење од плаћања трошкова поступка, рокови, принудне наплате и сл.

Предавачи на овом округлом столу биле су Весна Филиповић судија Апелационог суда у Београду, Јадранка Митровски судија Апелационог суда у Нишу и Снежана Марјановић судија Другог основног суда у Београду.