Актуелно > Вести 18.06.2018.

Врдник, 14-15.06. 2018 - Слобода изражавања и медија

У оквиру редовног програма сталне обуке, Правосудна академија је у 2018. години наставила са организовањем обука за судије и тужиоце на тему слободе изражавања и медија. Обуке се организују у сарадњи са заједничким пројектом Европске уније и Савета Европе под називом „Јачање правосудне експертизе о слободи изражавања и медија у Југоисточној Европи (JUFREX)“.

Након четири једнодневна и четири дводневна семинара одржана у 2017. години, у Врднику је 14. и 15. јуна организована трећа дводневна обука у 2018. години на којој је било присутно двадест двоје заменика јавних тужилаца и тужилачких помоћника из Београда и Новог Сада.

Предавачи на овом семинару у Врднику су биле Александра Грбовић заменик Вишег јавног тужиоца у Београду, Радмила Јовановић заменик Вишег јавног тужиоца у Београду и Ксенија Дајановић заменик Вишег јавног тужиоца у Новом Саду, а семинару је присуствовала и експертица Савета Европе у области људских права Конул Гасимова.