Актуелно > Вести 22.06.2018.

Београд, 19. и 21. 06. 2018. Радионице „Етика и интегритет у правосуђу“ - Високи савет судства

Обука запослених у Високом савету судства на тему „Етика и интегритет“ у виду две радионице је одржана 19. и 21. јуна, 2018. године.

Радионицама које су организоване у ВСС је присуствовало тридесетак учесника.

Ову едукацију је у складу са годишњим програмом рада организовала Правосудна академија у сарадњи са пројектом „Превенција и борба против корупције“ који финасира Европска унија преко програма ИПА 2013.

www.protivkorupcije.rs

Учесници  радионица су  били у прилици да  се упознају са садржином „Етичког кодекса запослених у државној управи“ и да кроз интерактивну дискусију на бази хипотетичких ситуација размотре теме попут вредности запослених у државној управи, конфликта интереса и етичких дилема и сл.

Предавачи на радионицама су биле Мирјана Голубовић начелник одељења за посебна знања и вештине Правосудне академије и Тамара Томашевић аутор приручника за тренере под називом „Етика и интегритет у јавном сектору“ који је издала Агенција за борбу против корупције.

Планирано је да се одрже још две радионице за запослене у Државном већу тужилаца и четити за запослене у судској администрацији, чиме би се обуком за тему „Етика и интегритет у правосуђу“  наставила континуирана едукација којом би се обухватиле све циљне групе, односно сви релевантни субјекти у правосуђу.      

Етика и интегритет у јавном сектору

Величина: 0.71 MB
Преузимање

Етички кодекс

Величина: 0.13 MB
Преузимање

Кодекс понашања државних службеника

Величина: 0.27 MB
Преузимање