Актуелно > Вести 25.06.2018.

Ниш, 21.06.2018. "Методологијa за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције“

Правосудна академија је у сарадњи са Mисијом ОЕБС у Србији 21. јуна 2018.  у сали Правосудне академије у Вишем суду у Нишу, наставила са програмом обуке јавних тужилаца и полицијских службеника за примену чл. 3 Европске конвенције о људским правима.  Обука је имала назив „Методологијa за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције“ а теме које су обрађене током семинара засноване су на методологији за вођење истраге и укључиле су:

- Aнализу и дефиницију злостављања, међународни и национални правни оквир, праксу Европског суда за људска права (чл.3), субјекте надлежне  за спровођење истраге

- Спровођење истраге у случајевима злостављања; када настаје обавеза, независност и непристрасност истраге, хитност у поступању

- Радње које треба предузети да би истрага била делотворна

- Анализа и оцена доказа и права оштећеног

Прeдaвaчи нa oвoj oбуци су били :

Тамара Мировић заменик републичког јавног тужиоца

Др Јасмина Киурски заменик републичког јавног тужиоца

Дејан Кошанин- Сектор унутрашње контроле у Министарству унутрашњих послова

Татјана Лагумџија заменик јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду и члан Државног већа тужилаца