Актуелно > Вести 09.07.2018.

Ниш, 07.07.2018. Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом

Правосудна академија је у сарадњи са адвокатском комором из Ниша, 7. јула у хотелу „Њу сити“ у Нишу, организовала обуку под називом „Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом“. Обуци су присуствовали адвокати са територије нишке апелације.

Теме које су обрађиване на овој обуци су биле:

·      Разлози за доношење новог Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку

·      Материјално право у Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних лица, избор и изрицање кривичних санкција према малолетницима

·      Процесне одредбе из Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних лица и њихова примена у пракси

·      Проблеми у примени Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку. Случајеви из праксе и материјални и процесни аспект

·      Европска конвенција о људским правима са освртом на концепт „Правосуђе по мери детета“

Предавачи на овој обуци су били: др Милан Шкулић професор Правног факултета Универзитета у Београду и судија Уставног суда, др Ивана Стевановић директор Института за криминолошка и социолошка истраживања и чланица Савета за права детета Владе Републике Србије и др Драган Обрадовић судија Вишег суда у Ваљеву.