NAŠ CILJ JE:
PROFESIONALNO
NEZAVISNO
NEPRISTRASNO

 Raspored obuka Pravosudne akademije za period 17.6. - 23.6.2019. godine

Savet za maloletnike

211 KANDIDATA

3491 OSTVARENA OBUKA

za sudije, tužioce, stručne saradnike, pripravnike

The Republic of Serbia Judicial Academy was established as an institution performing activities with a view to provide exercise of rights determined by the Law on Judicial Academy, relevant for the Republic of Serbia judicial system.

  
 

Seminari

Pročitaj više

е-Juris

Pročitaj više

Podrška EU Pravosudnoj Akademiji

Pročitaj više

Konkursi

Pročitaj više

Javne nabavke

Pročitaj više

е-Akademija

Pročitaj više

Prevencija i borba protiv korupcije
Isključi nasilje
  • Republičko javno tužilaštvo

  • Zavod za intelektualnu svojinu

  • Ministarstvo pravde

  • Visoki savet sudstva

  • Državno veće tužilaca

  • Vrhovni kasacioni sud