Završni ispit XI generacije

Završni ispit, definisan je Zakonom o Pravosudnoj akademiji, i to članovima Zakona od 37 do 40.

Pravosudna akademija, u svojim prostorijama, u periodu od 02. do 11. oktobra 2023. godine, organizuje završni ispit jedanaeste generacije korisnika početne obuke.

Raspored polaganja kandidata po danima

Po završetku početne obuke, korisnici početne obuke polažu završni ispit, na kome se proveravaju isključivo praktična znanja i sposobnosti stečena na početnoj obuci, i to, za obavljanje posla:

 • sudije prekršajnog suda, 
 • osnovnog suda i
 • zamenika javnog tužioca u osnovnom tužilaštvu.
Završni ispit se polaže pred komisijom od pet članova.

Petočlanu komisiju čine:

Ocenjivaće kandidate ocenama od 1 do 5 sa posebnim osvrtom na sledeće kriterijume:

- upravljanje postupkom,
- pravna argumentacija i
- opšti utisak izlagača

Korisnik početne obuke, koji na završnom ispitu dobije ocenu 1, smatra se da nije završio početnu obuku.

Program i način polaganja završnog ispita bliže se uređuje pravilnikom.

Spisak kandidata koji polažu završni ispit XI generacije

Na završni ispit izlazi ukupno 50 kandidata, apelacija Beograd - 26 kandidata, apelacija Kragujevac - 9 kandidata, apelacija Niš - 11 kandidata i apelacija Novi Sad - 4 kandidata.

 1. Aleksandra Miljković - XI generacija - Apelacija Beograd
 2. Anastasija Mašić - XI generacija - Apelacija Beograd
 3. Branka Balešević - XI generacija - Apelacija Beograd
 4. Vladan Marjanović - XI generacija - Apelacija Beograd
 5. Dejan Ristanović - XI generacija - Apelacija Beograd
 6. Žarko Zdravković - XI generacija - Apelacija Beograd
 7. Ivana Jakšić - XI generacija - Apelacija Beograd
 8. Ivana Čelebić - XI generacija - Apelacija Beograd
 9. Jelena Vujičić - XI generacija - Apelacija Beograd
 10. Jovan Nikolić - XI generacija - Apelacija Beograd
 11. Jovana Pajkić - XI generacija - Apelacija Beograd
 12. Jovana Stanković - XI generacija - Apelacija Beograd
 13. Kosta Nenezić - XI generacija - Apelacija Beograd
 14. Marina Stanković - XI generacija - Apelacija Beograd
 15. Milena Mirčetić - XI generacija - Apelacija Beograd
 16. Milena Šoškić - XI generacija - Apelacija Beograd
 17. Milica Pavlović - XI generacija - Apelacija Beograd
 18. Miloš Veljković - XI generacija - Apelacija Beograd
 19. Nevena Stefanović - X generacija - Apelacija Beograd
 20. Olga Jovanović - XI generacija - Apelacija Beograd
 21. Petrimirka Babić - XI generacija - Apelacija Beograd
 22. Sandra Đorđević - XI generacija - Apelacija Beograd
 23. Sanja Milutinović - XI generacija - Apelacija Beograd
 24. Stefan Anđelić - XI generacija - Apelacija Beograd
 25. Stefan Sojević - XI generacija - Apelacija Beograd
 26. Suzana Mićović - XI generacija - Apelacija Beograd
 27. Bojana Vasiljević - XI generacija - Apelacija Novi Sad
 28. Jasmina Lajko Marinković - IX generacija - Apelacija Novi Sad
 29. Jovan Pisarov - XI generacija - Apelacija Novi Sad
 30. Sanja Kojić - XI generacija - Apelacija Novi Sad
 31. Aleksandra Maslovarić - XI generacija - Apelacija Niš
 32. Dragana Nikolić - XI generacija - Apelacija Niš
 33. Iva Antić - XI generacija - Apelacija Niš
 34. Jelena Blagojević - XI generacija - Apelacija Niš
 35. Jelena Veličković - XI generacija - Apelacija Niš
 36. Jelena Mihajlović - XI generacija - Apelacija Niš
 37. Jovana Kocić - XI generacija - Apelacija Niš
 38. Katarina Milanović - XI generacija - Apelacija Niš
 39. Ksenija Milić - XI generacija - Apelacija Niš
 40. Milan Kasalica - XI generacija - Apelacija Niš
 41. Nikola Nikolić - XI generacija - Apelacija Niš
 42. Amela Dupljak - X generacija - Apelacija Kragujevac
 43. Biljana Koraćević - X generacija - Apelacija Kragujevac
 44. Bojan Lapčević - XI generacija - Apelacija Kragujevac
 45. Vasilije Jovanović - XI generacija - Apelacija Kragujevac
 46. Ensar Korać - XI generacija - Apelacija Kragujevac
 47. Maša Čejović - X generacija - Apelacija Kragujevac
 48. Nataša Radović - XI generacija - Apelacija Kragujevac
 49. Slađana Savić - XI generacija - Apelacija Kragujevac
 50. Tanja Andrić - XI generacija - Apelacija Kragujevac

Snimci polaganja završnog ispita jedanaeste generacije korisnika Pravosudne akademije, po danima i apelacijama

03. oktobar 2023. godine, apelacija Beograd - drugi dan direktnog prenosa polaganja završnog ispita 11. generacije polaznika Pravosudne akademije, 09:00 - 16:00 sati

02. oktobar 2023. godine, apelacija Beograd - prvi dan direktnog prenosa polaganja završnog ispita 11. generacije polaznika Pravosudne akademije, 09:00 - 16:00 satiZavršni ispit X generacije

Završni ispit, definisan je Zakonom o Pravosudnoj akademiji, i to članovima Zakona od 37 do 40.

Pravosudna akademija, u svojim prostorijama, u periodu od 12. do 21. septembra 2022. godine, organizuje završni ispit desete generacije korisnika početne obuke.

Po završetku početne obuke, korisnici početne obuke polažu završni ispit, na kome se proveravaju isključivo praktična znanja i sposobnosti stečena na početnoj obuci, i to, za obavljanje posla:

 • sudije prekršajnog suda, 
 • osnovnog suda i
 • zamenika javnog tužioca u osnovnom tužilaštvu.
Završni ispit se polaže pred komisijom od pet članova, od kojih su tri člana sudije, a dva tužioci.

Raspored polaganja kandidata po danima

Petočlanu komisiju čine:

Ocenjivaće kandidate ocenama od 1 do 5 sa posebnim osvrtom na sledeće kriterijume:

- upravljanje postupkom,
- pravna argumentacija i
- opšti utisak izlagača

Korisnik početne obuke, koji na završnom ispitu dobije ocenu 1, smatra se da nije završio početnu obuku.

Program i način polaganja završnog ispita bliže se uređuje pravilnikom.

Spisak kandidata koji polažu završni ispit X generacije

Beograd - 26 kandidata

 1. Šćepan Prašćević
 2. Selena Sićević
 3. Saša Mitrović
 4. Milun Marković
 5. Branislava Marković
 6. Dejana Đurić
 7. Strahinja Čurčić
 8. Srđan Kantar
 9. Stefan Milošević
 10. Rajko Vranić
 11. Dejan Mišić
 12. Milica Milenković
 13. Mina Trutin
 14. Jelena Bošnjak
 15. Stefan Anđić
 16. Aleksandar Ilić
 17. Ana Marinkov
 18. Dušica Nikolov
 19. Marija Ostojić
 20. Jana Debeljak
 21. Marija Sokić
 22. Nikola Ranković
 23. Jelena Stefanov
 24. Jovana Aksentijević
 25. Ana Basarić (IX generacija)
 26. Jelena Tesla (IX generacija)

Novi Sad - 5 kandidata

 1. Nemanja Marković
 2. Stefan Nikoletić
 3. Đuro Janjić
 4. Damjan Sladojević
 5. Danka Krstić

Kragujevac - 5 kandidata

 1. Emina Krkušić
 2. Demir Suljović
 3. Jelena Ćalović
 4. Veljko Janković
 5. Tijana Lakić (IX generacija)

Niš - 9 kandidata

 1. Luka Anđelković
 2. Jelena Cvetković
 3. Aleksandra Gogić
 4. Sofija Mitrović
 5. Zorica Saćipović
 6. Aleksandar Cvetković
 7. Iva Zdravković
 8. Ana Petrović
 9. Gala Bogosavljević

Snimci polaganja završnog ispita desete generacije korisnika Pravosudne akademije, po danima i apelacijama

21. septembar 2022. godine, apelacija Niš - poslednji dan direktnog prenosa polaganja završnog ispita 10. generacije polaznika Pravosudne akademije, 09:00 - 12:00 sati

20. septembar 2022. godine, apelacija Niš - sedmi dan direktnog prenosa polaganja završnog ispita 10. generacije polaznika Pravosudne akademije, 09:00 - 16:00 sati - NASTAVAK

20. septembar 2022. godine, apelacija Niš - sedmi dan direktnog prenosa polaganja završnog ispita 10. generacije polaznika Pravosudne akademije, 09:00 - 16:00 sati

19. septembar 2022. godine, apelacija Kragujevac - šesti dan direktnog prenosa polaganja završnog ispita 10. generacije polaznika Pravosudne akademije, 10:00 - 16:00 sati

16. septembar 2022. godine, apelacija Novi Sad - peti dan direktnog prenosa polaganja završnog ispita 10. generacije polaznika Pravosudne akademije, 10:00 - 16:00 sati

16. septembar 2022. godine, apelacija Beograd - peti dan direktnog prenosa polaganja završnog ispita 10. generacije polaznika Pravosudne akademije, 09:00 - 10:00.

15. septembar 2022. godine, apelacija Beograd - četvrti dan direktnog prenosa polaganja završnog ispita 10. generacije polaznika Pravosudne akademije

14. septembar 2022. godine, apelacija Beograd - treći dan direktnog prenosa polaganja završnog ispita 10. generacije polaznika Pravosudne akademije

13. septembar 2022. godine, apelacija Beograd - nastavak direktnog prenosa polaganja završnog ispita 10. generacije polaznika Pravosudne akademije

13. septembar 2022. godine, apelacija Beograd - direktan prenos polaganja završnog ispita 10. generacije polaznika Pravosudne akademije

12. septembar 2022. godine, apelacija Beograd - direktan prenos polaganja završnog ispita 10. generacije polaznika Pravosudne akademijeZavršni ispit IX generacije

Završni ispit, definisan je Zakonom o Pravosudnoj akademiji, i to članovima Zakona od 37 do 40.

Pravosudna akademija, u svojim prostorijama u Beogradu, u periodu od 5. do 8. jula 2021. godine, organizuje završni ispit devete generacije korisnika početne obuke.

Po završetku početne obuke, korisnici početne obuke polažu završni ispit, na kome se proveravaju isključivo praktična znanja i sposobnosti stečena na početnoj obuci, i to, za obavljanje posla:

 • sudije prekršajnog suda, 
 • osnovnog suda i
 • zamenika javnog tužioca u osnovnom tužilaštvu.
Završni ispit se polaže pred komisijom od pet članova, od kojih su tri člana sudije, a dva tužioci.

Raspored polaganja kandidata po danima

Petočlanu komisiju čine:

Ocenjivaće kandidate ocenama od 1 do 5 sa posebnim osvrtom na sledeće kriterijume:

- upravljanje postupkom,
- pravna argumentacija i
- opšti utisak izlagača

Korisnik početne obuke, koji na završnom ispitu dobije ocenu 1, smatra se da nije završio početnu obuku.

Program i način polaganja završnog ispita bliže se uređuje pravilnikom.

Prosečna ocena korisnika obuke devete generacije, bila je  ...


Spisak kandidata koji polažu završni ispit IX generacije

Beograd

 1. Nina Nikolić
 2. Ksenija Đuričković
 3. Mina Vulić
 4. Aleksandra Lozić
 5. Milica Jovanović
 6. Miroslav Miljević
 7. Kristina Balnožan
 8. Jelena Ognjanović
 9. Jovana Milićević
 10. Vanja Karadžić (VIII generacija)

Novi Sad

 1. Brankica Todorović
 2. Mirjana Vorgić
 3. Mirjana Leković
 4. Milica Mihić
 5. Marinela Zlatić
 6. Katarina Simin
 7. Ljubica Šobot Doskač
 8. Milica Beljin

Kragujevac

 1. Sanja Milutinović
 2. Sandra Antonijević Marjanović
 3. Marko Košanin
 4. Vesna Šuković
 5. Stefan Pavlović
 6. Marko Petković
 7. Emir Zumberović
 8. Slobodan Daković
 9. Jelena Spasić (VIII generacija)

Niš

 1. Stefan Anđelković
 2. Ivana Krstić
 3. Marina Trenkić
 4. Marija Stojanović
 5. Ljubica Mihajlović
 6. Tanja Đorić
 7. Jovana Cvetković

Pravosudna akademija, u svojim prostorijama u Beogradu, u periodu od 05. до 08. јула 2021. godine, organizovala je završni ispit devete generacije korisnika početne obuke.


Poslednji dan završnog ispita 9. generacije – 08.07.2021. snimak polaganja uživo od 09:00 sati - drugi deo snimka, nakon nestаnka struje

Poslednji dan završnog ispita 9. generacije – 08.07.2021. snimak uživo polaganja od 09:00 sati

Treći dan završnog ispita 9. generacije – 07.07.2021. snimak uživo polaganja od 09:00 do 16:00 sati

Drugi dan završnog ispita 9. generacije – 06.07.2021. snimak uživo polaganja od 09:00 do 16:00 sati

Prvi dan završnog ispita 9. generacije – 05.07.2021. snimak uživo polaganja od 09:00 do 16:00 sati

Snimci polaganja završnog ispita jedanaeste generacije korisnika po danima

02. oktobar 2023. godine, apelacija Beograd - prvi dan direktnog prenosa polaganja završnog ispita 11. generacije polaznika Pravosudne akademije, 09:00 - 16:00 sati

03. oktobar 2023. godine, apelacija Beograd - drugi dan direktnog prenosa polaganja završnog ispita 11. generacije polaznika Pravosudne akademije, 09:00 - 16:00 sati