<

Održana prva obuka iz oblasti disciplinske odgovornosti sudija

Autor: Pravosudna akademija
Lokacija: Beograd

Danas, 25.9.2019. godine, je u Pravosudnoj akademiji u Beogradu održana prva od planiranih 50 obuka iz oblasti disciplinske odgovornosti sudija u organizaciji Pravosudne akademije i Visokog saveta sudstva, uz podršku Projekta IPA 2016 „EU za Srbiju - Podrška Visokom savetu sudstva“.

 

Održana prva obuka iz oblasti disciplinske odgovornosti sudija - Izvor: Pravosudna akademija

Obukama koje će biti održane od septembra 2019. do jula 2020. godine biće obuhvaćeno 1.500 sudija sudova redovne i posebne nadležnosti u Srbiji.

Predavači su sudije-članovi prvostepenih i drugostepenih disciplinskih organa Visokog saveta sudstva.

Svrha obuka je podizanje svesti nosilaca sudijske funkcije o cilju, prirodi i značaju disciplinske odgovornosti za njihov profesionalan odnos prema poslu, kao i bliže upoznavanje sa ponašanjima koja mogu predstavljati osnov za disciplinsku odgovornost. Ova obuka je posebno važna s obzirom na to da tema disciplinska odgovornost sudija ima višestruki značaj kako za nezavisnost sudstva, integritet sudija, poverenje građana i ugled pravosuđa, tako i za napredak Srbije na njenom evropskom putu.

<