Normativni okvir

Normativni okvir čini niz zakonskih propisa na osnovu kojih su osnovane i organizovane Pravosudna akademija i druge pravosudne institucije, kao i pravna regulativa kojom je utvrđena nadležnost, uređenje i sastav sudova i tužilaštava. Značajan deo sadržine predstavljaju i najvažnija strateška dokumenta u procesu evropskih integracija.

Radni tekst ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa usklađen sa preporukama Venecijanske komisije

Mišljenje Venecijanske komisije - prevod

Mišljenje Venecijanske komisije - originalni dokument od 25.06.2018. 

Mišljenje Venecijanske komisije o potpunoj usklađenosti četvrte verzije ustavih amandmana - originalni dokument od 22.10.2018.