Dragan Jocić

Predsednik Apelacionog suda u Nišu i sudija Vrhovnog kasacionog suda

Sudija je Vrhovnog kasacionog suda od novembra 2012. godine i vršilac funkcije predsednika Apelacionog suda u Nišu od novembra 2017. godine.

Sudijsku karijeru otpočeo je u Opštinskom sudu u Smederevu 1981. godine, a nakon jedanaest godina nastavio kao sudija Okružnog suda u Smederevu.
U martu 2005. godine je stupio na dužnost sudije Vrhovnog kasacionog suda, gde je pored postupanja u predmetima iz redovne nadležnosti Vrhovnog suda, postupao i u predmetima organizovanog kriminala. 

Bio je član upravnog odbora projekta „Pravosuđe na temeljima ljudskih prava“ čiji nosilac je Savet Evrope u dva mandata, odnosno do zatvaranja projekta.

Učešćem u mnogobrojnim studijskim posetama stekao bogato iskustvo u međunarodnoj praksi.

Objavljeni stručni radovi:

 • „Privremene mere obezbeđenja u Zakonu o krivičnom postupku“, Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije br.4/2006,
 • „Nedoslednost u Krivičnom zakoniku“, Udruženje za krivično pravo i OSCE, 2008. godine,
 • „Glas sudstva i administracije“, Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije br.1/2009,
 • „Moguća poboljšanja Krivičnog zakonika“, Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije br.2/2009, 
 • „Zloupotreba službenog položaja i položaja odgovornog lica“, Bilten sudske prakse Vrhovnog kasacionog suda br.2/2013,
 • „Zabrana ublažavanja kazne“, Bilten sudske prakse Apelacionog suda u Nišu br.1/2013,
 • „Zloupotreba položaja službenog i odgovornog lica“, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu 2013. godine,
 • „Trgovina uticajem“, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu 2014. godine,
 • „Kršenje zakona od strane sudije, sudije porotnika, javnog tužioca i njegovog zamenika“, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu 2015. godine,
 • „Prilog javnoj raspravi o predloženim izmenama i dopunama KZ“ Bilten Vrhovnog kasacionog suda 2/2015,
 • „Povreda načela zakonitosti kao posledica ograničenog postupanja drugostepenih sudova“ Bilten Vrhovnog kasacionog suda 2/2017