Dr Jasmina Kiurski

Zamenica Republičkog javnog tužioca u Beogradu

Dr Jasmina Kiurski


Godine 1982. zasnovala je radni odnos u Drugom opštinskom javnom tužilaštvu, zatim izabrana za zamenicu Opštinskog i Okružnog javnog tužioca u Beogradu.

U periodu od 2003. do 2009. godine radila je kao zamenica Republičkog javnog tužioca, raspoređena na mesto rukovodioca Krivičnog odeljenja.

Nakon toga izabrana je za zamenicu Apelacionog javnog tužioca u Beogradu 2009. godine, potom je upućena u Pravosudnu akademiju 2015. godine, a 2016. godine u Republičko javno tužilaštvo.

Marta 2017. godine izabrana je za zamenicu Republičkog javnog tužioca.

2016. godine odbranila je doktorsku disertaciju pod naslovom „Oportunitet krivičnog gonjenja“, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dobitnica je nagrade „Ličnost godine“ Misije OEBS u Srbiji za 2009. godinu i priznanja Ministarstva pravde za izuzetan doprinos implementaciji Nacionalne strategije reforme pravosuđa u Srbiji, kao i brojnih sertifikata iz različitih oblasti krivičnog prava.

Autor je 52 stručna rada iz oblasti krivičnog materijalnog i procesnog prava i međunarodnog krivičnog prava. Učestvovala je na stručnim skupovima i konferencijama nacionalnog, regionalnog i međunarodnog karaktera, kao i u izradi brojnih projekata u saradnji sa međunarodnim organizacija (Misija OEBS u Srbiji, Savet Evrope, USAID i dr.).

U svojstvu predavača na Pravosudnoj akademiji držala je predavanja polaznicima Akademije, javnim tužiocima, sudijama i policijskim službenicima, kao i brojna predavanja iz oblasti krivičnog materijalnog i procesnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu, na Pravnom fakultetu Union u Beogradu i Policijskoj akademiji u Beogradu.

Član je, predsednik ili rukovodilac 36 komisija i radnih grupa za izradu zakona, podzakonskih akata i projekata, član Programskog saveta Pravosudne akademije i član Predsedništva Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu.