Igor Milovanov

Sekretar Programskog saveta Pravosudne akademije

Od 2004. do 2010. radio je u Pravosudnom centru za stručno usavršavanje sudija i tužilaca kao programski koordinator na unapređenju obuka predavača, sadržaju programa obuka, ispitivanju obrazovnih potreba, evaluaciji obrazovnih događaja.

Od 2010. radi u Pravosudnoj akademiji za obuku i stručno usavršavanje  sudija i tužilaca, na izradi godišnjih programa obuke, evaluaciji obrazovnih aktivnosti, ispitivanju obrazovnih potreba, kao predavač na obukama za predavače i mentore.

Sporazumom o saradnji Pravosudne akademije sa odeljenjem za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, kao član tima aktivno učestvuje na izradi, organizaciji i realizaciji obuka za predavače, ne samo za sudije i javne tužioce već i za javne beležnike, izvršitelje i državno pravobranilaštvo.

Radio je na izradi: 
- Sistema za monitoring i evaluaciju Pravosudne akademije, 2010. godine
- Priručnika za Mentore,  2017. godine

Sekretar je Programskog saveta Pravosudne akademije od njenog osnivanja.

Načelnik je odeljenja za istraživanje i unapređenje obrazovanja Pravosudne akademije od 01.01. 2018. Godine.

Govori engleski služi se i nemačkim jezikom.

Obrazovanje

  • Diplomirao je na Odeljenju za pedagogiju i andragogiju, Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

    2004. godine