Zorana Delibašić

Sudija Vrhovnog kasacionog suda i član Programskog saveta Pravosudne akademije

Sudija Vrhovnog kasacionog suda i član Programskog saveta Pravosudne akademije - profesionalna biografija