Programski savet

Programski savet Pravosudne akademije predstavlja stručni organ Akademije, koga čini 15 članova imenovanih od strane Upravnog odbora akademije. Članovi Programskog saveta,imenovani su iz redova sudija i tužilaca, drugih stručnjaka, odnosno sudskog i tužilačkog osoblja.

Najmanje pet članova Programskog saveta su sudije, najmanje tri su tužioci, od kojih po jednog člana predlaže udruženje sudija, odnosno udruženje tužilaca, a jedan član je iz reda sudskog i tužilačkog osoblja.
Članovi Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca i članovi Upravnog odbora ne mogu biti članovi Programskog saveta.

Nadležnosti Programskog saveta definisane su članom 23. Statuta Pravosudne akademije.

Članovi programskog saveta

1. Branislava Apostolović

Sudija Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Programskog saveta

2. Gordana Ajnšpiler Popović

Sudija Vrhovnog kasacionog suda

3. Marina Govedarica

Sudija Vrhovnog kasacionog suda

4. Dragan Jocić

Sudija Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Apelacionog suda u Nišu

5. Jelena Ivanović

Predsednica Upravnog suda u Beogradu

6. Milan Marinović

Predsednik Prekršajnog suda u Beogradu

7. Jasmina Vasović

Sudija Apelacionog suda u Beogradu

8. Nebojša Đuričić

Sudija Drugog osnovnog suda u Beogradu

9. Olgica Miloradović

Zamenica Republičkog javnog tužioca

10. Dr Jasmina Kiurski

Zamenica Republičkog javnog tužioca u Beogradu

11. Miroslav Filipović

Zamenik Višeg javnog tužioca u Beogradu

12. Mirjana Pavlović

V.f. sekretara Visokog saveta sudstva

13. Natalija Adžić

Javni beležnik

14. Dragan Mastilović

Korisnik početne obuke IV generacije

Igor Milovanov

Sekretar Programskog saveta

Sednice programskog saveta