11
generacija polaznika početne obuke upisanih od 2010. godine
104
polaznika početne obuke izabrano na sudijsku ili tužilačku funkciju

147

objavljenih priručnika

1373

predavača 

11781

uručenih diploma, sertifikata...

317

mentora

Monitoring i evaluacija