Završni ispit IX generacije

Završni ispit, definisan je Zakonom o Pravosudnoj akademiji, i to članovima Zakona od 37 do 40.

Pravosudna akademija, u svojim prostorijama u Beogradu, u periodu od 29. juna do 01. jula, 2020. godine, organizuje završni ispit osme generacije korisnika početne obuke.

Po završetku početne obuke, korisnici početne obuke polažu završni ispit, na kome se proveravaju isključivo praktična znanja i sposobnosti stečena na početnoj obuci, i to, za obavljanje posla:

 • sudije prekršajnog suda, 
 • osnovnog suda i
 • zamenika javnog tužioca u osnovnom tužilaštvu.
Završni ispit se polaže pred komisijom od pet članova, od kojih su tri člana sudije, a dva tužioci.

Raspored polaganja kandidata po danima

Petočlanu komisiju čine:

Ocenjivaće kandidate ocenama od 1 do 5 sa posebnim osvrtom na sledeće kriterijume:

- upravljanje postupkom,
- pravna argumentacija i
- opšti utisak izlagača

Korisnik početne obuke, koji na završnom ispitu dobije ocenu 1, smatra se da nije završio početnu obuku.

Program i način polaganja završnog ispita bliže se uređuje pravilnikom.

Prosečna ocena korisnika obuke osme generacije, bila je  ...


Spisak kandidata koji polažu završni ispit VIII generacije
 1. Iva Panić
 2. Sara Resimić
 3. Dejan Gašić
 4. Stefan Cvejić
 5. Marta Radošević
 6. Milica Goravica
 7. Marija Skoko
 8. Danilo Babić
 9. Vojislav Milićević
 10. Emir Bećirović
 11. Nikola Arsić
 12. Danilo Lepović
 13. Bogdan LjubisavLjević
 14. Đorđe Đelić
 15. Ana Gojgić
 16. Jelena Veselinović
 17. Aleksandra Rajnović
 18. Velibor Vojvodić
 19. Kristina Tadić
 20. Jelena Mitrović
 21. Ljiljana Stanojković
 22. Bojana Tasić
 23. Olivera Mladenović

Pravosudna akademija, u svojim prostorijama u Beogradu, u periodu od 29. juna, do 01. jula 2020. godine, organizovala je završni ispit osme generacije korisnika početne obuke.


Treći dan završnog ispita 8. generacije – 01.07.2020. snimak polaganja od 09:00 do 13:30


Drugi dan završnog ispita 8. generacije – 30.06.2020. snimak polaganja od 09:00 do 13:30


Prvi dan završnog ispita 8. generacije – 29.06.2020. snimak polaganja od 09:00 do 17:00
Snimci polaganja završnog ispita osme generacije korisnika po danima

Prvi dan završnog ispita 8. generacije – 29.06.2020. snimak polaganja od 09:00 do 17:00


Drugi dan završnog ispita 8. generacije – 30.06.2020. snimak polaganja od 09:00 do 13:30


Treći dan završnog ispita 8. generacije – 01.07.2020. snimak polaganja od 09:00 do 13:30