Јелена Ивановић

Председник Управног суда у Београду

Судија је Управног суда од 01.01.2010. године, а 31. октобра 2013. године изабрана је и за председника овог суда.

Судијску функцију је почела да обавља у Општинском суду у Краљеву 1986. године, а средином 1996. године изабрана је за судију Окружног суда у Краљеву где је вршила судијску функцију у Парничном одељењу и учествовала у раду Већа за управне спорове.

За судију Врховног суда Србије изабрана је у августу 2004. године и судијску функцију вршила у Управном одељењу тог суда.
У својој дугогодишњој судијској пракси као аутор учествовала је на многим саветовањима и објавила више радова међу којима су:

  • “Исправљање грешака у решењу и допунско решење” - Билтен Врховног суда Србије 2005. године;
  • “Принудно извршење одлука Повереника за информације од јавног значаја” - Билтен Врховног суда Србије 2007. године;
  • “Пореска обавеза у поступку приватизације” - Саветовање Удружења правника у Будви 2006. године;
  • “Локална самоуправа у актуелној пракси Врховног суда Србије” - Саветовање правника у Будви 2007. године;
  • “Нова законска решења локалне самоуправе” - Саветовање правника на Златибору 2007. године;
  • “Принудно извршење одлука Савета РРА” - “Параграф” 2007. године;
  • “Сукоб права два титулара у стицању права коришћења гробног места са освртом на практичну примену Закона о сахрањивањима и гробљима” - “Глосариј”;
  • “Ванредно укидање решења у управном поступку” - 10/2011
  • “Правни карактер обавештења код ванредних правних средстава у управном поступку” - 10/2012
  • “Управни суд и реформа управног судства” - у октобру 2017. године саветовање правника у организацији “Глосаријума” у Врњачкој Бањи и др.

У периоду од 2000 - 2004. године, завршила је школу за тренере – предаваче у организацији Америчког центра за обуку судија у оквиру судијских дана у Врњачкој Бањи, а у периоду од 2006 - 2007. године, семинар за предаваче у организацији Правосудног центра Београд.

Похађала је многе едукације из области људских права, а као и едукацију у организацији Правосудног центра Београд везану за изборно право у току 2003 - 2004. године. Била је члан Великог персоналног већа у сазиву април 2007. - април 2009. године.