Одржан трећи округли сто о радном тексту Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. у Нишу
Нови Сад 12.06.2019. "Процена ризика од прања новца – Методологија рада и закључци"
Shadow
Slider
Смернице за родно-одговоран приступ пресуђивању у предметима родно-заснованог насиља
Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија и ГИЗ ОРФ Пројекат правне реформе је у оквиру компоненте "Јачање регионалне сарадње институција за правосудну обуку на Западном Балкану (WB JTIs)" развио смернице за судије које које пресуђују у случајевима родно заснованог насиља.

Опширније

Примена Закона о спречавању насиља у породици
Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је 14. јуна 2019. године, у сали Правосудне академије у Нишу, организовала обуку под називом „Примена Закона о спречавању насиља у породици“.

Опширније

Примена новог Закона о заштити података о личности
Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија je, у просторијама Апелационог суда у Новом Саду, 13. и 14. jуна, организовала семинаре на тему „Примена новог Закона о заштити података о личности“.

Опширније

Професионална етика у превенцији и борби против корупције
Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија је, у сарадњи Mинистaрствoм прaвдe и тимом прojeкта под називом „Прeвeнциja у бoрби прoтив кoрупциje“ кojи финaнсирa кaнцeлaријa EУ у Србији, oргaнизoвaлa сeминaр нa тeму „Професионална етика у превенцији и борби против корупције“.

Опширније

Распоред обука Правосудне академије за период 17.6. - 23.6.2019. године
Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд, Ниш, Златибор, Врњачка Бања, Сјеница, Врање, Крагујевац
Процена ризика од прања новца – Методологија рада и закључци
Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија је у Новом Саду у згради Апелационог суда, 12. јуна 2019. године, у сарадњи са Управом за спречавање прања новца, организовала обуку на тему „Процена ризика од прања новца – Методологија рада и закључци“.

Опширније

ЦЕПОЛ (ЕУ агенције за обуку органа за спровођење закона) - вебинар на тему "Подизање нивоа свести о радикализацији", 18. јуна 2019. године у 10.00 часова
Аутор: Министартво унутрашњих послова
Локација: Београд

Центар за полицијску обуку, Сектора за људске ресурсе Министарства унутрашњих послова, примио је од ЦЕПОЛ-а (ЕУ агенције за обуку органа за спровођење закона) позив за учешће представника органа за спровођење закона на онлајн вебинару. 

Опширније

Објављен усаглашен Нацрт ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 - Извор: Министарство правде
Аутор: Министарство правде
Локација: Београд

Министарство правде објавило је на својој интернет презентацији нову верзију ревидираног Акционог плана за Поглавље 23, који је резултат вишемесечног консултативног процеса како са правосудним институцијама, тако и са организацијама цивилног друштва.

Опширније

Доказна радња увиђаја и изузимање микротрагова приликом форензичке обраде лица места
Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је у сарадњи са мисијом ОЕБС-а у Србији 11. јунa 2019.год. у хотелу „Тами Резиденс“ у Нишу, организовала радионицу „Доказна радња увиђаја и изузимање микротрагова приликом форензичке обраде лица места“.

Опширније

ЦЕПОЛ (ЕУ агенције за обуку органа за спровођење закона) - вебинар на тему "Управљање интернетом", 14. јуна 2019. године у 10.00 часова
Аутор: Министартво унутрашњих послова
Локација: Београд

Центар за полицијску обуку, Сектора за људске ресурсе Министарства унутрашњих послова, примио је од ЦЕПОЛ-а (ЕУ агенције за обуку органа за спровођење закона) позив за учешће представника органа за спровођење закона на онлајн вебинару.

Опширније