Представљање публикације „Лексикон медијских и правних појмова у Републици Србији“
Београд, 8. – 12. априла 2019. године, “Практична обука о истраживању и кривичном гоњењу сексуалног насиља везаног за сукобе као међународног злочина”
Shadow
Slider
Трећи састанак радне групе за припрему радног текста Националне стратегије развоја правосуђа
Аутор: Министарство правде
Локација: Београд

Трећи састанак радне групе за припрему радног текста Националне стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године одржан је 24. априла 2019. године у просторијама Високог савета судства.

Опширније

Закон о спречавању насиља у породици
Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац

Правосудна академија је 22. aприла 2019. године у хотелу Крагујевац организовала обуку на тему „Закон о спречавању насиља у породици“.

Опширније

Закон о спречавању насиља у породици
Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија је зajeднo сa Mинистaрствoм прaвдe 19. априла 2019. године, у Апелационом суду у Новом Саду организовала обуку на тему „Закон о спречавању насиља у породици".

Опширније

Високотехнолошки криминал и заштита малолетних лица
Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је у оквиру редовног програма, а у сарадњи са организацијом „Сејв д чилдрен“ (Save the children) у оквиру пројекта „Превенција и борба против сексуалног злостављања и експлоатације деце на интернету у Србији и БиХ“ организовала једнодневну обуку правосудних кадрова и припадника Министарства унутрашњих послова.

Опширније

Примена Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције
Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

У организацији Правосудне академије, а уз помоћ тима пројекта „Превенција и борба против корупције“ који је финансиран из претприступних фондова ИПА 2013 програма ЕУ за Србију, 18. априла је у хотелу Мусеум одржана радионица.

Опширније

Распоред обука у организацији Правосудне академије у периоду од 22.4. до 28.4.2019. године
Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд, Крагујевац, Нови Сад, Суботица

Распоред обука у организацији Правосудне академије у периоду од 22.4. до 28.4.2019. године

Опширније

Примена Закона о спречавању насиља у породици
Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија је 17. априла 2019. године у Прекршајном суду у Београду одржала ванредну обуку на тему примене Закона о спречавању насиља у породици за судије прекршајних судова са територије београдске апелације.

Опширније

Представљање публикације „Лексикон медијских и правних појмова у Републици Србији“
Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Савет Европе је у сарадњи са Европском унијом 17. априла 2019. године у Београду организовао састанак на ком је представљена књига под називом „Лексикон медијских и правних појмова.“

Опширније

Судијске вештине 2 – Управљање предметима
Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

16.04.2019. године је у згрaди Aпeлaциoнoг судa у Нoвoм Сaду, у организацији Правосудне академије и тима пројекта „ЕУ за Србију - Подршка Врховном касационом суду“ одржана обука под називом „Судијске вештине 2 – Управљање предметима”.

Опширније

“Практична обука о истраживању и кривичном гоњењу сексуалног насиља везаног за сукобе као међународног злочина”
Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија у сарадњи са Механизмом тужилаштва УН (Међународни резидуални механизам за кривичне судове), организовала је петодневну обуку, у периоду од 8. до 12. априла 2019. Године под називом: “Практична обука о истраживању и кривичном гоњењу сексуалног насиља везаног за сукобе као међународног злочина”. Обука је одржана у хотелу Москва у Београду.

Опширније