<

Одржана прва обука из области дисциплинске одговорности судија

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Данас, 25.9.2019. године, је у Правосудној академији у Београду одржана прва од планираних 50 обука из области дисциплинскe одговорности судија у организацији Правосудне академије и Високог савета судства, уз подршку Пројекта ИПА 2016 „ЕУ за Србију - Подршка Високом савету судства“.

 

Одржана прва обука из области дисциплинске одговорности судија - Извор: Правосудна академија

Обукама које ће бити одржане од септембра 2019. до јула 2020. године биће обухваћено 1.500 судија судова редовне и посебне надлежности у Србији.

Предавачи су судије-чланови првостепених и другостепених дисциплинских органа Високог савета судства.

Сврха обука је подизање свести носилаца судијске функције о циљу, природи и значају дисциплинске одговорности за њихов професионалан однос према послу, као и ближе упознавање са понашањима која могу представљати основ за дисциплинску одговорност. Ова обука је посебно важна с обзиром на то да тема дисциплинска одговорност судија има вишеструки значај како за независност судства, интегритет судија, поверење грађана и углед правосуђа, тако и за напредак Србије на њеном европском путу.

<