<

Методологија за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је у сарадњи са Републичким јавним тужилаштвом и мисијом ОЕБС-а у Србији, организовала 21. децембра у сали Правосудне академије у Нишу, семинар на тему: „Методологија и спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције“.


 
Методологија за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције - Извор: Правосудна академија
Семинару су присуствовали тужиоци и заменици тужилаца са територије нишке апелације као и представници полиције. 
Теме које су се обрађивале на овом семинару су:
  • Појам злостављања – међународни и национални правни оквир, материјални и процесни аспект
  • Субјекти надлежни за спровођење истраге у случајевима злостављања и њихова надлежност
  • Спровођење истраге у случајевима злостављања – када настаје обавеза, независност и непристрасност истраге, хитност у поступању
  • Радње које треба предузети да би истрага била делотворна   
  • Права оштећеног и анализа и оцена доказа  

Предавачи на овом семинару били су: др. Јасмина Киурски заменик Републичког јавног тужиоца, Тамара Мировић заменик Републичког јавног тужиоца, Дејан Кошанин из сектора унутрашње контроле у Министарству унутрашњих послова и Татјана Лагумџија заменик јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду и члан Државног већа тужилаца.  
<