<

Ненад Вујић, директор Правосудне академије гост ТВ Н1

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

У четвртак 14. 3. 2019. у 16:30 директор Правосудне академије Ненад Вујић гостовао је на ТВ Н1. Тема разговора била је реконструкција зграде Правосудне академије на адреси Светозара Марковића 21.


 
Реконструкција зграде Правосудне академије званично је отпочела 1. фебруара 2019. године.

Због значаја и обавеза које Правосудна академија има у Поглављу 23, посебно у делу који се односи на стручност правосуђа, делегација Европске уније у Србији прихватила је ову иницијативу и из ИПА 2015 фондова Европска унија је за потребе реконструкције зграде обезбедила 3 милиона евра.

Правосудна академија је претходно израдила потребну пројектну документацију и прибавила потребне дозволе, након чега је ЕУ спровела тендер и изабрала извођача радова и надзор.

ЕУ је додатно обезбедила и средства за нову ИКТ опрему према техничким захтевима и потребама развијања документационо информационог центра који обухвата бројне базе података које се образују ради унапређења рада Правосудне академије.

Такође, улога ДИЦ-а јесте обезбеђење техничих предуслова, односно пројектовање и успостављање инфраструктуре за развој еАкадемија информационог система.

Нови простор омогућиће Правосудној академији ефикасно функционисање, односно остваривање њене надлежности у пуном капацитету.<