<

Регионално саветовање на тему организованог криминала и тероризма

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

У оквиру пројекта Јачање правосудне сарадње, међусобног поверења и капацитета институција за едукацију правосуђа у Републици Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини и у сарадњи са Центрима за едукацију судија и тужилаца Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске, као носиоцима пројекта, и са Центром за обуку у судству и државном тужилаштву Црне Горе, реализује се друго саветовање за судије и тужиоце из Црне Горе, Босне и Херцеговине и Србије. Дводневно саветовање на тему организованог криминала и тероризма се организује у уторак 9. и среду 10. априла у Београду у просторијама Правосудне академије за судије, тужиоце и представнике Министарства унутрашњих послова.


 
Регионално саветовање на тему организованог криминала и тероризма - Извор: Правосудна академија
Излагач испред Тужилаштва за организовани криминал који представља најновију праксу Републике Србије у борби против тероризма је Владимир Стевановић, виши тужилачки саветник у Одсеку задуженом за поступање по кривичним делима тероризма, финансирања тероризма и другим кривичним делима повезаним са њима у Тужилаштву за организовани криминал, члан Kоординационог тела Владе Републике Србије за спречавање прања новца и финансирање тероризма. Судија Вишег суда у Подгорици, Ана Вуковић ће представити нове изазове у борби против организованог криминала и тероризма, док ће током другог дана тужилац Тужилаштва БиХ, Ћазим Хасанспахић представити практичне примере борбе против организованог криминала и тероризма у Босни и Херцеговини.

<