<

Београд, 8. – 12. априла 2019. године, “Практична обука о истраживању и кривичном гоњењу сексуалног насиља везаног за сукобе као међународног злочина”

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија у сарадњи са Механизмом тужилаштва УН (Међународни резидуални механизам за кривичне судове), организовала је петодневну обуку, у периоду од 8. до 12. априла 2019. Године под називом: “Практична обука о истраживању и кривичном гоњењу сексуалног насиља везаног за сукобе као међународног злочина”. Обука је одржана у хотелу Москва у Београду.

  

Београд, 8. – 12. априла 2019. године, “Практична обука о истраживању и кривичном гоњењу сексуалног насиља везаног за сукобе као међународног злочина” - Извор: Правосудна академија

Потреба за овом обуком, дефинисана је чињеницом, да се правосуђе у Србији суочава са заостатком од стотине предмета ратних злочина. Извештаји о праћењу и развоју суђења истичу недовољно извештавања о кривичним делима сексуалног насиља због њихове перципиране стигме и осетљивости. Како би помогли у превазилажењу ових изазова од Механизма тужилаштва УН је затражено да помогне српским властима у имплементацији тужилачке стратегије за истраживање и кривично гоњење ратних злочина у Србији.

Том стратегијом је предвиђена подршка у облику обуке у кривичном гоњењу сексуалног насиља као кривичног дела у надлежности Тужилаштва за ратне злочине Републике Србије (“ТРЗС”).

За решавање ових специфичних потреба, Тужилаштво је затражило да се одржи интензивна петодневна обука у Београду, за 15-20 тужиоца, заменика тужиоца и правних саветника по предлогу ТРЗС-а. Ова интензивна практична обука за лица која се баве кривичним правом и истрагама и кривичним гоњењем сексуалног насиља везаног за сукоб укључила је технике:

 1. анализа случаја,
 2. симулиране вежбе у форми округлог стола за стимулисање размене информација,
 3. као и вежбе засноване на сценарију.

Обука је, такође, укључила и стратегије за превазилажење погрешног схватања и стереотипа који могу негативно утицати на доношење одлука у кривичном процесу. Ова компонента укључује лекције из публикације „Процесуирање злочина сексуалног насиља у надлежности МКСЈ“.

Први дан: Међународна кривична дела
Други дан: Подизање оптужнице за злочине сексуалног насиља
Трећи дан: Истрага и кривично гоњење сексуалног насиља
Четврти дан: Превазилажење изазова у судници и одбрана
Пети дан: Заштита жртава и сведока

Предавачи на семинару су били:
- Laurel Baig
- Najwa Nabti i
- Douglas Stringer

Учесници обуке:

  1. Душан Кнежевић, заменик тужиоца за ратне злочине
  2. Миољуб Витировић, заменик тужиоца за ратне злочине
  3. Бруно Векарић, заменик тужиоца за ратне злочине
  4. Светислав Рабреновић, заменик тужиоца за ратне злочине
  5. Љубица Веселиновић, заменик тужиоца за ратне злочине
  6. Огњен Ђукић, заменик тужиоца за ратне злочине
  7. Гордана Јекић-Брадајић, заменик тужиоца за ратне злочине
  8.  Василије Сератлић, заменик тужиоца за ратне злочине
  9.  Снежана Павловић-Пејић, заменик тужиоца за ратне злочине
  10.  Тамара Дузлевски, тужилачки помоћник
  11.  Милош Граховац, тужилачки помоћник
  12.  Горан Јовановић, тужилачки помоћник
  13.  Снежана Маловић, тужилачки помоћник
  14.  Јелена Владисављев, тужилачки помоћник
  15.  Горица Бекан, тужилачки помоћник
  16.  Никола Арсић, тужилачки помоћник
  17.  Нада Трипковић, секретар Тужилаштва

Тужилац за ратне злочине Снежана Станојковић, била је на свечаној церемонији завршетка обуке и додели Захвалница и Сертификата учесницима обуке.

<