<

Примена Закона о спречавању насиља у породици

Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац

Правосудна академија је 12. априла 2019. године у Крагујевцу организовала обуку под називом „Примена Закона о спречавању насиља у породици“.


 
Примена Закона о спречавању насиља у породици - Извор: Правосудна академија
Обука је организована за судије прекршајних и основних судова са подручја крагујевачке апелације, као и за полазнике Правосудне академије.
Теме које су се обрађивале на обуци су:
  • Конвенција Уједињених Нација о елиминацији свих облика дискриминације према женама
  • Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици - Истанбулска конвенција
  • Процена ризика
  • Хитне мере (врсте, основ за доношење, трајање и кршење)
  • Мултисекторска сарадња кроз рад групе за координацију и сарадњу лица за везу

Предавачи на обуци били су Биљана Гавриловић судија Прекршајног апелационог суда у Крагујевцу и Жељко Радибратовић заменик Апелационог јавног тужиоца у Крагујевцу.

<