Професионална етика у превенцији и борби против корупције
Представљен радни текст Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године
Shadow
Slider
Прекршај или пореско кривично дело
Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

На основу потписаног споразума о сарадњи између Правосудне академије и Министарства финансија – Пореске управе одржан је први тродневни семинар стручног усавршавања руководилаца Сектора за контролу - теренска контрола и начелника регионалних одељења Сектора пореске полиције.

Опширније

Професионална етика у превенцији и борби против корупције
Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је организовала обуку под називом „Професионална етика у превенцији и борби против корупције“ у Нишу, 20. јуна, у сали Правосудне академије.

Опширније

Напредна обука за тужиоце – Примена Закона о заштити узбуњивача
Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је 17. јуна 2019. године, у оквиру редовног програма и у сарадњи са организацијом „Пиштаљка“ уз подршку амбасаде Краљевине Норвешке, организовала једнодневну обуку под називом „Напредна обука за тужиоце – Примена Закона о заштити узбуњивача“.

Опширније

Смернице за родно-одговоран приступ пресуђивању у предметима родно-заснованог насиља
Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија и ГИЗ ОРФ Пројекат правне реформе је у оквиру компоненте "Јачање регионалне сарадње институција за правосудну обуку на Западном Балкану (WB JTIs)" развио смернице за судије које које пресуђују у случајевима родно заснованог насиља.

Опширније

Примена Закона о спречавању насиља у породици
Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је 14. јуна 2019. године, у сали Правосудне академије у Нишу, организовала обуку под називом „Примена Закона о спречавању насиља у породици“.

Опширније

Примена новог Закона о заштити података о личности
Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија je, у просторијама Апелационог суда у Новом Саду, 13. и 14. jуна, организовала семинаре на тему „Примена новог Закона о заштити података о личности“.

Опширније

Професионална етика у превенцији и борби против корупције
Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија је, у сарадњи Mинистaрствoм прaвдe и тимом прojeкта под називом „Прeвeнциja у бoрби прoтив кoрупциje“ кojи финaнсирa кaнцeлaријa EУ у Србији, oргaнизoвaлa сeминaр нa тeму „Професионална етика у превенцији и борби против корупције“.

Опширније

Распоред обука Правосудне академије за период 17.6. - 23.6.2019. године
Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд, Ниш, Златибор, Врњачка Бања, Сјеница, Врање, Крагујевац
Процена ризика од прања новца – Методологија рада и закључци
Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија је у Новом Саду у згради Апелационог суда, 12. јуна 2019. године, у сарадњи са Управом за спречавање прања новца, организовала обуку на тему „Процена ризика од прања новца – Методологија рада и закључци“.

Опширније