Представљање публикације „Лексикон медијских и правних појмова у Републици Србији“
Београд, 8. – 12. априла 2019. године, “Практична обука о истраживању и кривичном гоњењу сексуалног насиља везаног за сукобе као међународног злочина”
Shadow
Slider
Завршен први циклус обука Судијске вештине 2
Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд, Крагујевац, Ниш, Нови Сад

Обуком Управљање предметима (Технике превенције настанка и смањивања броја старих предмета), која је одржана 5. априла 2019. године у Врховном касационом суду, завршена је серија обука Судијске вештине 2, посвећена судијама извршних одељења основних судова.

Опширније

Закон о спречавању насиља у породици
Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија је зajeднo сa Mинистaрствoм прaвдe 12. априла 2019. године, у Апелационом суду у Новом Саду организовала обуку на тему „Закон о спречавању насиља у породици".

Опширније

Примена Закона о спречавању насиља у породици
Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац

Правосудна академија је 12. априла 2019. године у Крагујевцу организовала обуку под називом „Примена Закона о спречавању насиља у породици“.

Опширније

Стицање посебних знања из области права детета
Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија је од 10-12. априла 2019. године, у просторијама Првог основног суда у Београду организовала тродневни семинар за новоизабране судије на тему: Стицање посебних знања из области права детета.

Опширније

Методологијa за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције
Аутор: Правосудна академија
Локација: Ужице

Правосудна академија је у сарадњи са Mисијом ОЕБС-а у Србији, 12.04.2019. године, у сали Полицијске управе у Ужицу, наставила са програмом обуке јавних тужилаца и полицијских службеника за примену чл. 3 Европске конвенције о људским правима. Сeминaр је носио назив „Методологијa за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције“.

Опширније

Распоред обука у организацији Правосудне академије у периоду од 15.4. до 21.4.2019. године
Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд, Крагујевац, Нови Сад, Ниш, Нови Пазар
Антикорупцијски форум
Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Поводом годину дана од примене Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције, у организацији Министарства правде, тима пројекта ЕУ „Превенција и борба против корупције“ и Правосудне академије, у Официрском дому у Нишу, 10. априла 2019. одржан је Антикорупцијски форум на коме су представљени резултати рада нових антикорупцијских регионалних центара.

Опширније

Регионално саветовање на тему Организованог криминала и тероризма
Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

У оквиру пројекта Јачање правосудне сарадње, међусобног поверења и капацитета институција за едукацију правосуђа у Републици Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини и у сарадњи са Центрима за едукацију судија и тужилаца Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске, као носиоцима пројекта, и са Центром за обуку у судству и државном тужилаштву Црне Горе, реализује се друго саветовање за судије и тужиоце из Црне Горе, Босне и Херцеговине и Србије. Дводневно саветовање на тему организованог криминала и тероризма се организује у уторак 9. и среду 10. априла у Београду у просторијама Правосудне академије за судије, тужиоце и представнике Министарства унутрашњих послова.

Опширније

Стратешке смернице за унапређење примене медијације у Републици Србији
Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац

У организацији Правосудне академије и Пројекта „ЕУ за Србију - Подршка Врховном касационом суду“ у Крагујевцу је одржана обука на тему ”Стратешке смернице за унапређење примене медијације у Републици Србији”.

Опширније

Антикорупцијски форум „Годину дана од примене Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције“
Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

У Нишу се у среду, 10. априла 2019. године, одржава антикорупцијски форум „Годину дана од примене Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције“, који организује Министарство правде, у сарадњи са пројектом „Превенција и борба против корупције“ (ИПА 2013) и Правосудном академијом.

Опширније