Професионална етика у превенцији и борби против корупције
Представљен радни текст Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године
Shadow
Slider
ЦЕПОЛ (ЕУ агенције за обуку органа за спровођење закона) - вебинар на тему "Подизање нивоа свести о радикализацији", 18. јуна 2019. године у 10.00 часова
Аутор: Министартво унутрашњих послова
Локација: Београд

Центар за полицијску обуку, Сектора за људске ресурсе Министарства унутрашњих послова, примио је од ЦЕПОЛ-а (ЕУ агенције за обуку органа за спровођење закона) позив за учешће представника органа за спровођење закона на онлајн вебинару. 

Опширније

Објављен усаглашен Нацрт ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 - Извор: Министарство правде
Аутор: Министарство правде
Локација: Београд

Министарство правде објавило је на својој интернет презентацији нову верзију ревидираног Акционог плана за Поглавље 23, који је резултат вишемесечног консултативног процеса како са правосудним институцијама, тако и са организацијама цивилног друштва.

Опширније

Доказна радња увиђаја и изузимање микротрагова приликом форензичке обраде лица места
Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је у сарадњи са мисијом ОЕБС-а у Србији 11. јунa 2019.год. у хотелу „Тами Резиденс“ у Нишу, организовала радионицу „Доказна радња увиђаја и изузимање микротрагова приликом форензичке обраде лица места“.

Опширније

ЦЕПОЛ (ЕУ агенције за обуку органа за спровођење закона) - вебинар на тему "Управљање интернетом", 14. јуна 2019. године у 10.00 часова
Аутор: Министартво унутрашњих послова
Локација: Београд

Центар за полицијску обуку, Сектора за људске ресурсе Министарства унутрашњих послова, примио је од ЦЕПОЛ-а (ЕУ агенције за обуку органа за спровођење закона) позив за учешће представника органа за спровођење закона на онлајн вебинару.

Опширније

Примена новог Закона о заштити података о личности
Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац

Правосудна академија je 6. и 7. јуна у хотелу Крагујевац организовала два семинара на тему „Примена новог Закона о заштити података о личности“.

Опширније

Судијске вештине 2 – Управљање предметима
Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија и тим пројекта под називом „ЕУ за Србију – Подршка Врховном касационом суду“ наставили су са организацијом обука на тему „Судијске вештине 2 – Управљање предметима“.

Опширније

Радионица о примени Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције
Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

У организацији Правосудне академије у сарадњи са тимом пројекта „Превенција и борба против корупције“ који је финансиран из претприступних фондова ИПА 2013 програма ЕУ за Србију, одржана је још једна радионица.

Опширније

Распоред обука у организацији Правосудне академије за период 10.6. - 16.6.2019.
Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд, Нови Сад, Ниш, Ужице
Одржан трећи округли сто о радном тексту Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. у Нишу
Аутор: Министарство правде
Локација: Ниш

Трећи округли сто, у оквиру консултативног процеса о радном тексту Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године, одржан је данас у Нишу, на којем је истакнуто да је посебан фокус овог документа стављен на јачање стручности, етике, интегритета и ефикасности у правосуђу.

Опширније

Професионална етика у превенцији и борби против корупције
Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија је, у сарадњи Mинистaрствoм прaвдe и тимом прojeкта под називом „Прeвeнциja у бoрби прoтив кoрупциje“ кojи финaнсирa кaнцeлaријa EУ у Србији, oргaнизoвaлa сeминaр нa тeму „Професионална етика у превенцији и борби против корупције“.

Опширније