Библиотека дигиталних садржаја


Грађанско право

Приручник за примену закона о парничном поступку - Татјана Павловић Недељковић, Снежана Марјановић, Драгана Марчетић, Небојша Ђуричић, Зорица Банковић, Миланка Пјевовић

Новине у области недискриминације у 2020. години - Аутор: Ивана Крстић

 

Специјализација из области права детета

ПРАВА ДЕТЕТА – Заједничко и самостално вршење родитељског права, Љубица Милутиновић, судија Врховног касационог суда Србије

ПРАВА ДЕТЕТА - Стицање посебних знања из области права детета, Зорана Делибашић, судија Врховног касационог суда, презентација 2019.

Смернице за поступање центара за социјални рад у контексту грађанских судских поступака који се тичу права и интереса детета

Смернице за учешће детета у грађанским судским поступцима и процену најбољег интереса детета

Права детета - Инес Церовић

Твоја права - Школа, Аутор: Центар за права детета

Твоја права - Здравље и здравствена заштита, Аутор: Центар за права детета

Твоја права - Алтернативно старање, Аутор: Центар за права детета

Твоја права - СУД - Када твоји родитељи не живе заједно, Аутор: Центар за права детета

Права детета - УН концепти - Јелена Арсић

 

Специјализација по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за које се сумња да су нестала из породилишта у РС

 Специјализована обука судија по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС - за онлајн обуку неопходна је пријава преко управе суда

Кривично право

Приручник за примену алтернативних санкција - Аутор: Др Олга Д. Тешовић

Упоредноправна анализа улоге финансијског форензичара у кривичном поступку, август 2020. - Аутор: G. ROB MCCUSKER

Приручник за попуњавање извештаја за условни отпуст  - Аутори: Душанка Гарић, Александра Степановић, Ивана Стевановић, Никола Вујичић, Мирослав Алимпић, Татјана Лагумџија, Оља Ђурић, Никола Вујичић, Звонко Груловић, Маријана Ђорђевић и Братислав Јанковић

Смернице за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку – Аутори: Радмила Драгичевић Дичић, Љубица Милутиновић, Сања Агатоновић, Јелена Даниловић, Тамара Мировић, Татјана Лагумџија

Приручник за примену начела опортунитета - Проф. др Станко БЕЈАТОВИЋ, Др Горан ИЛИЋ, Др Јасмина КИУРСКИ, Тамара МИРОВИЋ, Светлана НЕНАДИЋ

БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Практикум за истраге и суђења кривичних дела корупције - Биљана Синановић, Бранкица Марић, Влатко Божовић, Драгана Стојадиновић, Горан Николић, Јелена. Т. Јаковљевић, др Јелена Костић

Истрага и процесуирање кривичних дела корупције идентификованих кроз ревизорске извештаје - Практикум за припаднике правосуђа и полиције - Биљана Синановић, Бранислава Вучковић, Влатко Божовић, Ивица Гавриловић, Ладо Лаличић

ВИСОКОТЕХНОЛОШКИ КРИМИНАЛ

Приручник за самосталну обуку судија и тужилаца за тражење и привремено и трајно одузимање имовинске користи стечене вршењем кривичних дела путем интернета

Оперативни приручник за центре за безбедност деце на интернету, Београд, април 2019. Аутор: Јасмина Ивановић

Водич за судије и тужиоце на тему високотехнолошког криминала и заштите малолетних лица у Републици Србији. Аутори: Бранко Стаменковић, Саша Живановић, Бојана Пауновић и Ивана Стевановић

Мапа пута превенције online и других насиља над децом на интернету у Републици Србији. Аутори: Јасмина Ивановић и Данијела Марковић

 

Смернице о мерама заштите сведока у међународном праву и праву Републике Србије Аутори: Консуело Наваро и Хавијер Миер (експерти WINPRO II), Драгољуб Станковић (локални експерт)

Компаративна анализа законодавства о заштити сведока у региону Западног Балкана Измењена и ажурирана верзија: Стивен Бурнсајд, дипл. правник (правни експерт пројекта WINPRO III)

Методологија за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције Aутори: Др Јасмина Киурски и Тамара Мировић, заменице републичког јавног тужиоца, Татјана Лагумџија, изборна чланица Државног већа тужилаца, Милош Опарница, Дејан Кошанин и Ана Петровић, представници Министарства унутрашњих послова – Сектор унутрашње контроле

Oдузимање имовине проистекле из кривичног дела - изазови и препоруке за унапређење поступка Aутори: Др Јелена Костић, Милена Рашић, Лидија Комлен Николић, Бојана Пауновић 

Насиље у породици Аутори: Мр. Јасмина Киурски, Заменица Апелационог јавног тужиоца у Београду
 

Насиље у породици-положај оштећеног лица у кривичном поступку Аутор: Биљана Синановић, судија Врховног касационог суда

Приручник за тужиоце Републике Србије о вештинама вођења поступка

Водич за примену Законика о кривичном поступку Републике Србије

Водич за судије и тужиоце на тему високотехнолошког криминала и заштите малолетних лица у Републици Србији Аутори: Бранко Стаменковић, Саша Живановић, Бојана Пауновић, Ивана Стевановић

Приручник за увиђај 2018 - др Јасмина Киурски - заменица републичке јавне тужитељке, Лепосава Вујановић Порубовић - заменица јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду, проф. др Слободан Савић - Институт за судску медицину „Милован Миловановић“Медицинског факултета Универзитета у Београду, Јелена Стошић - полицијски саветник, шеф одсека за ДНК анализе и вештачења у Националном криминалистичко-техничком центру МУП Републике Србије, Анђелка Вучетић Драговић-  главни полицијски инспектор, главни вештак за ДНК вештачења у Националном криминалистичко-техничком центру МУП Републике Србије, Александар Радомировић - полицијски саветник, начелник Одељења за вештачења у Националном криминалистичко-техничком центру МУП Републике Србије, др Наташа Радосављевић Стевановић - самостални полицијски инспектор, начелник Одељења за физичко-хемијска и токсиколошка вештачења у Националном криминалистичко-техничком центру МУП Републике Србије

 

 

Људска права

Права детета

Најбоље праксе подршке деци жртвама насиља у дигиталном окружењу - Ана Мирковић

Оперативни приручник за безбедност деце на интернету - Јасмина Ивановић

Смернице за професионалце у заштити деце од дигиталног насиља у Републици Србији - Јасмина Ивановић

 

Смернице за родно-одговоран приступ пресуђивању у предметима родно-заснованог насиља – Аутор: Konul Derya Gasimova

Лексикон медијских и правних појмова у Републици Србији 

Информацијски поремећај - Извештај Савета Европе ДГИ(2017)09 - 27. септембар 2017.

Азил - статистика - Љубимка Митровић

Директна примена УН стандарда у области заштите људских права - Соња Тошковић

Приступ територији - Ивана Крстић

Међународно право људских права - извори, механизми и релевантност

Појам дискриминације

Пословна способност

Права особа са инвалидитетом

Принудна хоспитализација и приступачност

ПРВА Забрана дискриминације ОСИ

ДРУГА Забрана дискриминације ОСИ

Практични водич за примену Европске конвенције у Републици Србији

Права и дужности сведока

Социо-економска права жена - приручник
Драгана Петровић, др Зорица Мршевић, Лидија Ђукић, др Невена Петрушић, Јасминка Бакић, Љиљана Милутиновић, Зоран Пашалић, Ана Ђурђовић

Приручник за обуку судија - Суђење у разумном року
Снежана Андрејевић, Љубица Милутиновић, Ивана Крстић, Силвија Пановић-Ђурић, Душан Игњатовић, Јован Миљковић

Социјално-економска права жена у СрбијиСоцијално-економска права жена у Србији
мр Марина Матић, МА Светлана Ненадић, МА Верица Трнинић, Ђорђије Вуковић

Право на судску заштиту - зборник

Правни концепти Европског суда за заштиту људских права

Приручник за предаваче - "Слобода изражавања и слобода медија"

Еколошко право

Практикум о примени еколошког права - студије случаја - Аутори: Мирјана Дреновак-Ивановић, Сретен Ђорђевић, Бранислава Вучковић, Данијела Синђелић, Синиша Важић

Модул 1

 

Модул 2

 

Модул 3

 

Модул 4

 Конвенција о међународној трговини угроженим врстама дивље фауне и флоре - CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)


Библиотека видео садржаја