Библиотека дигиталних садржаја


Кривично право

Смернице о мерама заштите сведока у међународном праву и праву Републике Србије Аутори: Консуело Наваро и Хавијер Миер (експерти WINPRO II), Драгољуб Станковић (локални експерт)

Компаративна анализа законодавства о заштити сведока у региону Западног Балкана Измењена и ажурирана верзија: Стивен Бурнсајд, дипл. правник (правни експерт пројекта WINPRO III)

Методологија за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције Aутори: Др Јасмина Киурски и Тамара Мировић, заменице републичког јавног тужиоца, Татјана Лагумџија, изборна чланица Државног већа тужилаца, Милош Опарница, Дејан Кошанин и Ана Петровић, представници Министарства унутрашњих послова – Сектор унутрашње контроле

Oдузимање имовине проистекле из кривичног дела - изазови и препоруке за унапређење поступка Aутори: Др Јелена Костић, Милена Рашић, Лидија Комлен Николић, Бојана Пауновић

Одузимање имовинске користи  проистекле из кривичног дела изазови у пракси
Душан Спасић, Дипломирани правник - Руководилац сектора за  сталну обуку Правосуднe академијe
 
Насиље у породици Аутори: Мр. Јасмина Киурски, Заменица Апелационог јавног тужиоца у Београду
 

Насиље у породици-положај оштећеног лица у кривичном поступку Аутор: Биљана Синановић, судија Врховног касационог суда

Приручник за тужиоце Републике Србије о вештинама вођења поступка

Водич за примену Законика о кривичном поступку Републике Србије

Водич за судије и тужиоце на тему високотехнолошког криминала и заштите малолетних лица у Републици Србији Аутори: Бранко Стаменковић, Саша Живановић, Бојана Пауновић, Ивана Стевановић

Приручник за увиђај 2018 - др Јасмина Киурски - заменица републичке јавне тужитељке, Лепосава Вујановић Порубовић - заменица јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду, проф. др Слободан Савић - Институт за судску медицину „Милован Миловановић“Медицинског факултета Универзитета у Београду, Јелена Стошић - полицијски саветник, шеф одсека за ДНК анализе и вештачења у Националном криминалистичко-техничком центру МУП Републике Србије, Анђелка Вучетић Драговић-  главни полицијски инспектор, главни вештак за ДНК вештачења у Националном криминалистичко-техничком центру МУП Републике Србије, Александар Радомировић - полицијски саветник, начелник Одељења за вештачења у Националном криминалистичко-техничком центру МУП Републике Србије, др Наташа Радосављевић Стевановић - самостални полицијски инспектор, начелник Одељења за физичко-хемијска и токсиколошка вештачења у Националном криминалистичко-техничком центру МУП Републике Србије

 

 

Људска права

Смернице за родно-одговоран приступ пресуђивању у предметима родно-заснованог насиља – Аутор: Konul Derya Gasimova

Лексикон медијских и правних појмова у Републици Србији 

Информацијски поремећај - Извештај Савета Европе ДГИ(2017)09 - 27. септембар 2017.

Азил - статистика - Љубимка Митровић

Директна примена УН стандарда у области заштите људских права - Соња Тошковић

Права детета - Инес Церовић

Права детета - УН концепти - Јелена Арсић

Приступ територији - Ивана Крстић

Међународно право људских права - извори, механизми и релевантност

Појам дискриминације

Пословна способност

Права особа са инвалидитетом

Принудна хоспитализација и приступачност

ПРВА Забрана дискриминације ОСИ

ДРУГА Забрана дискриминације ОСИ

Практични водич за примену Европске конвенције у Републици Србији

Права и дужности сведока

Социо-економска права жена - приручник
Драгана Петровић, др Зорица Мршевић, Лидија Ђукић, др Невена Петрушић, Јасминка Бакић, Љиљана Милутиновић, Зоран Пашалић, Ана Ђурђовић

Приручник за обуку судија - Суђење у разумном року
Снежана Андрејевић, Љубица Милутиновић, Ивана Крстић, Силвија Пановић-Ђурић, Душан Игњатовић, Јован Миљковић

Социјално-економска права жена у СрбијиСоцијално-економска права жена у Србији
мр Марина Матић, МА Светлана Ненадић, МА Верица Трнинић, Ђорђије Вуковић

Право на судску заштиту - зборник

Правни концепти Европског суда за заштиту људских права

Приручник за предаваче - "Слобода изражавања и слобода медија"

Међународно право

Конвенција о међународној трговини угроженим врстама дивље фауне и флоре - CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)

CITES приручник
Тужиоци 2019 - CITES
Тужиоци 2019 - Wild life CRIME
Тужиоци - примери добре и лоше праксе
Остала кривична дела - Wild life CRIME у Србији