Библиотека дигиталних садржаја


Грађанско право

 Приручник за поступање стручњака у раду са децом у грађанским судским поступцима - Аутори: Снежана Андрејевић, судија Врховног касационог суда у пензији, Љубица Милутиновић, судија Врховног касационог суда, Проф. др Јелена Арсић, Проф. др Урош Новаковић. 

У сарадњи са Уницефом, штампани приручник биће достављен свим основним судовима у Републици Србији

Снимак предавања „Најбољи интерес детета у стандардима УН и пракси Европског суда за људска права – Проф. Др. Урош Новаковић – Правни факултет УБ

 

Приручник за примену закона о парничном поступку - Татјана Павловић Недељковић, Снежана Марјановић, Драгана Марчетић, Небојша Ђуричић, Зорица Банковић, Миланка Пјевовић

Новине у области недискриминације у 2020. години - Аутор: Ивана Крстић

 

Напредна обука из области права детета

Приручник за поступање стручњака у раду са децом у грађанским судским поступцима - Аутори: Снежана Андрејевић, судија Врховног касационог суда у пензији и стални предавач на Правосудној академији и Љубица Милутиновић, судија Врховног касационог суда у пензији и стални предавач на Правосудној академији

Приручник за поступање стручњака у раду са децом у грађанским судским поступцима - Други део – Аутори: Снежана Андрејевић, судија Врховног касационог суда у пензији и стални предавач на Правосудној академији и Љубица Милутиновић, судија Врховног касационог суда у пензији и стални предавач на Правосудној академији

Приручник за поступање стручњака у раду са децом у грађанским судским поступцима - Трећи део – Аутор: Доц. др Јелена Арсић, Правни факултет Универзитета Унион у Београду

Посебна знања и вештине у раду са децом у грађанским стварима и комуникација са децом у суду - Аутор: Нада Шарац РЗСЗ

Најбољи интерес детета – Зорана Делибашић, Судија Врховног касационог суда и члан Високог савета судства

Заштита права на суђење у разумном року – Аутор: Снежана Андрејевић, судија Врховног касационог суда у пензији и стални предавач на Правосудној академији 

Право детета на изражавање мишљења и партиципација детета - Oпшти кoмeнтaр бр.12 о праву детета да буде саслушано (2009) – Аутор: Ивана Марковић Радојевић

Најбољи интерес детета - Општи коментар бр. 14 (2013) o праву детета да његови/њени интереси буду од првенственог значаја - Аутор: Ивана Марковић Радојевић

Права детета и стандарди Уједињених нација

Право на поштовање приватног и породичног живота и права детета пракса ЕСЉП

Право на правично суђење у пракси ЕСЉП уз посебан осврт на породичне спорове

Заштита детета од насиља у породици – Аутор: Ивана Марковић Радојевић

 

Специјализација из области права детета

ПРАВА ДЕТЕТА – Заједничко и самостално вршење родитељског права, Љубица Милутиновић, судија Врховног касационог суда Србије

ПРАВА ДЕТЕТА - Стицање посебних знања из области права детета, Зорана Делибашић, судија Врховног касационог суда, презентација 2019.

Смернице за поступање центара за социјални рад у контексту грађанских судских поступака који се тичу права и интереса детета

Смернице за учешће детета у грађанским судским поступцима и процену најбољег интереса детета

Права детета - Инес Церовић

Твоја права - Школа, Аутор: Центар за права детета

Твоја права - Здравље и здравствена заштита, Аутор: Центар за права детета

Твоја права - Алтернативно старање, Аутор: Центар за права детета

Твоја права - СУД - Када твоји родитељи не живе заједно, Аутор: Центар за права детета

Права детета - УН концепти - Јелена Арсић

 

Специјализација по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за које се сумња да су нестала из породилишта у РС

 Специјализована обука судија по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС - за онлајн обуку неопходна је пријава преко управе суда

Кривично право

Приручник за писање кривичних пресуда - Аутори: Драгомир Милојевић - председник Врховног касационог суда, Бата Цветковић - судија Врховног касационог суда, Синиша Важић - судија Апелационог суда у Београду, Веско Крстајић - судија Врховног касационог суда и Миодраг Мајић - судија Апелационог суда у Београду

Приручник за писање оптужних аката – Аутори:  др Јасмина Киурски, Татјана Лагумџија, Синиша Важић, Драгољуб Миладиновић, Бојана Савовић, Горан Јовић, Милица Вујанић Ђорђевић

ТРГОВИНА ЉУДИМА

Спречавање некажњивости трговаца људима и подршка жртвама трговине људима - Аутор: УНОДЦ

Збирка судске праксе у предметима који се односе на ватрено оружје

Приручник за примену у пракси "Одузимање имовине проистекле из кривичног дела" - Аутори: Невенка Важић - судија Врховног касационог суда, Милена Рашић - судија Апелационог суда у Београду, Игор Вељић - мајор полиције у Јединици за финансијске истраге, Саша Иванић - заменик Тужиоца за организовани криминал, Драгослав Марковић - заменик Тужиоца за организовани криминал, Владимир Ћеклић - помоћник директора Дирекције за управљање одузетом имовином

Приручник за примену алтернативних санкција - Аутор: Др Олга Д. Тешовић

Упоредноправна анализа улоге финансијског форензичара у кривичном поступку, август 2020. - Аутор: G. ROB MCCUSKER

Приручник за попуњавање извештаја за условни отпуст  - Аутори: Душанка Гарић, Александра Степановић, Ивана Стевановић, Никола Вујичић, Мирослав Алимпић, Татјана Лагумџија, Оља Ђурић, Никола Вујичић, Звонко Груловић, Маријана Ђорђевић и Братислав Јанковић

Смернице за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку – Аутори: Радмила Драгичевић Дичић, Љубица Милутиновић, Сања Агатоновић, Јелена Даниловић, Тамара Мировић, Татјана Лагумџија

Приручник за примену начела опортунитета - Проф. др Станко БЕЈАТОВИЋ, Др Горан ИЛИЋ, Др Јасмина КИУРСКИ, Тамара МИРОВИЋ, Светлана НЕНАДИЋ

БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Приручник за сузбијање привредног криминалитета и корупције (2017) - Професор Зоран Стојановић, Правни факултет Универзитета у Београду, Олгица Милорадовић и Миљко Радисављевић, Републичко јавно тужилаштво, Александар Трешњев, Виши суд у Београду

Практикум за истраге и суђења кривичних дела корупције - Биљана Синановић, Бранкица Марић, Влатко Божовић, Драгана Стојадиновић, Горан Николић, Јелена. Т. Јаковљевић, др Јелена Костић

Истрага и процесуирање кривичних дела корупције идентификованих кроз ревизорске извештаје - Практикум за припаднике правосуђа и полиције - Биљана Синановић, Бранислава Вучковић, Влатко Божовић, Ивица Гавриловић, Ладо Лаличић

ВИСОКОТЕХНОЛОШКИ КРИМИНАЛ

Приручник за самосталну обуку судија и тужилаца за тражење и привремено и трајно одузимање имовинске користи стечене вршењем кривичних дела путем интернета

Оперативни приручник за центре за безбедност деце на интернету, Београд, април 2019. Аутор: Јасмина Ивановић

Водич за судије и тужиоце на тему високотехнолошког криминала и заштите малолетних лица у Републици Србији. Аутори: Бранко Стаменковић, Саша Живановић, Бојана Пауновић и Ивана Стевановић

Мапа пута превенције online и других насиља над децом на интернету у Републици Србији. Аутори: Јасмина Ивановић и Данијела Марковић

 

Смернице о мерама заштите сведока у међународном праву и праву Републике Србије Аутори: Консуело Наваро и Хавијер Миер (експерти WINPRO II), Драгољуб Станковић (локални експерт)

Компаративна анализа законодавства о заштити сведока у региону Западног Балкана Измењена и ажурирана верзија: Стивен Бурнсајд, дипл. правник (правни експерт пројекта WINPRO III)

Методологија за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције Aутори: Др Јасмина Киурски и Тамара Мировић, заменице републичког јавног тужиоца, Татјана Лагумџија, изборна чланица Државног већа тужилаца, Милош Опарница, Дејан Кошанин и Ана Петровић, представници Министарства унутрашњих послова – Сектор унутрашње контроле

Oдузимање имовине проистекле из кривичног дела - изазови и препоруке за унапређење поступка Aутори: Др Јелена Костић, Милена Рашић, Лидија Комлен Николић, Бојана Пауновић 

Насиље у породици Аутори: Мр. Јасмина Киурски, Заменица Апелационог јавног тужиоца у Београду
 

Насиље у породици-положај оштећеног лица у кривичном поступку Аутор: Биљана Синановић, судија Врховног касационог суда

Приручник за тужиоце Републике Србије о вештинама вођења поступка

Водич за примену Законика о кривичном поступку Републике Србије

Водич за судије и тужиоце на тему високотехнолошког криминала и заштите малолетних лица у Републици Србији Аутори: Бранко Стаменковић, Саша Живановић, Бојана Пауновић, Ивана Стевановић

Приручник за увиђај 2018 - др Јасмина Киурски - заменица републичке јавне тужитељке, Лепосава Вујановић Порубовић - заменица јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду, проф. др Слободан Савић - Институт за судску медицину „Милован Миловановић“Медицинског факултета Универзитета у Београду, Јелена Стошић - полицијски саветник, шеф одсека за ДНК анализе и вештачења у Националном криминалистичко-техничком центру МУП Републике Србије, Анђелка Вучетић Драговић-  главни полицијски инспектор, главни вештак за ДНК вештачења у Националном криминалистичко-техничком центру МУП Републике Србије, Александар Радомировић - полицијски саветник, начелник Одељења за вештачења у Националном криминалистичко-техничком центру МУП Републике Србије, др Наташа Радосављевић Стевановић - самостални полицијски инспектор, начелник Одељења за физичко-хемијска и токсиколошка вештачења у Националном криминалистичко-техничком центру МУП Републике Србије

 

 

Људска права

Октобар, 2022. године - Нови приручници за судије из области људских права:

 

Септембар, 2022. године - Нови приручници за судије из области људских права:

 

Водич за члан 17 Европске конвенције о људским правима: "Забрана злоупотребе права" - Аутор: Европски суд за људска права

Водич за члан 10 Европске конвенције о људским правима: "Слобода изражавања" - Аутор: Европски суд за људска права

 

Права детета

Најбоље праксе подршке деци жртвама насиља у дигиталном окружењу - Ана Мирковић

Оперативни приручник за безбедност деце на интернету - Јасмина Ивановић

Смернице за професионалце у заштити деце од дигиталног насиља у Републици Србији - Јасмина Ивановић

 

Смернице за родно-одговоран приступ пресуђивању у предметима родно-заснованог насиља – Аутор: Konul Derya Gasimova

Лексикон медијских и правних појмова у Републици Србији 

Информацијски поремећај - Извештај Савета Европе ДГИ(2017)09 - 27. септембар 2017.

Азил - статистика - Љубимка Митровић

Директна примена УН стандарда у области заштите људских права - Соња Тошковић

Приступ територији - Ивана Крстић

Међународно право људских права - извори, механизми и релевантност

Појам дискриминације

Пословна способност

Права особа са инвалидитетом

Принудна хоспитализација и приступачност

ПРВА Забрана дискриминације ОСИ

ДРУГА Забрана дискриминације ОСИ

Практични водич за примену Европске конвенције у Републици Србији

Права и дужности сведока

Социо-економска права жена - приручник
Драгана Петровић, др Зорица Мршевић, Лидија Ђукић, др Невена Петрушић, Јасминка Бакић, Љиљана Милутиновић, Зоран Пашалић, Ана Ђурђовић

Приручник за обуку судија - Суђење у разумном року
Снежана Андрејевић, Љубица Милутиновић, Ивана Крстић, Силвија Пановић-Ђурић, Душан Игњатовић, Јован Миљковић

Социјално-економска права жена у СрбијиСоцијално-економска права жена у Србији
мр Марина Матић, МА Светлана Ненадић, МА Верица Трнинић, Ђорђије Вуковић

Право на судску заштиту - зборник

Правни концепти Европског суда за заштиту људских права

"Слобода изражавања и слобода медија" - Приручник за учеснике

Прекршајно право

"ПРЕКРШАЈИ У ОБЛАСТИ ЈАВНИХ НАБАВКИ - П р и р у ч н и к" , Београд, 2021.године - Аутори: Оливера Ристановић, Саша Варинац, Филип Владисављевић

Курс за увиђај саобраћајних несрећа - књига

Поступање са малолетницима у прекршајном поступку - програм обуке за судије прекршајних судова Насиље у породици

Мр. Јасмина Киурски, Заменица Апелационог јавног тужиоца у Београду

Управно право

Приручник за израду судских одлука у Управном суду - Аутори: судија Радојка Маринковић вршилац функције председника Управног суда Републике Србије, судија Вера Маринковић заменик председника Одељења судске праксе у Управном суду, судија Гордана Богдановић заменик вршиоца функције председника Управног суда

Стандарди Европског суда за људска права од значаја за Управни суд - Аутори: проф. др Добросав Миловановић и проф. др Ивана Крстић

Еколошко право

Списак прописа из области заштите животне средине у Републици Србији

Практикум о примени еколошког права - студије случаја - Аутори: Мирјана Дреновак-Ивановић, Сретен Ђорђевић, Бранислава Вучковић, Данијела Синђелић, Синиша Важић

Модул 1

Отворена питања у грађанском поступку са елементом заштите животне средине - Аутор: Др Милан Париводић, LLM (UCL) Правосудна академија, Београд, септембар 2022.

 

Модул 2

 

Модул 3

 

Модул 4

 Конвенција о међународној трговини угроженим врстама дивље фауне и флоре - CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)


Библиотека видео садржаја

Јединствени програм за решавање старих предмета у судовима - ЕУ за Србију, подршка Врховном касационом суду

Представљање интерактивне мапе на сајту Врховног касационог суда у циљу транспарентности и праћења квалитета рада судова – Дарко Михајловић Дипл. Инж. експерт за информационе и комуникационе технологије, на Еу пројекту „ЕУ за Врховни касациони суд“

„Управљање подацима – како се чита судска статистика“ – Марко Јовановић, експерт за обуку у правосуђу, на пројекту „ЕУ за Србију, подршка Врховном касационом суду“

„Судијске вештине 3 – Појединачни програми решавања старих предмета“ - Марко Јовановић, експерт за обуку у правосуђу, на пројекту „ЕУ за Србију, подршка Врховном касационом суду“

„Судијске вештине – Решавање старих предмета и спречавање њиховог настанка“ – Снежана Андрејевић, судија Врховног касационог суда у пензији и стални предавач на Правосудној академији

„Судијске вештине – Индивидуални план судије за смањење броја старих предмета (грађанска материја)“ – Снежана Андрејевић, судија Врховног касационог суда у пензији и стални предавач на Правосудној академији

Еколошко право

2.11.2021. - Снимак обуке "Стратешко информисање јавности о еколошким предметима", намењена потпаролима, јавним тужиоцима и њиховим заменицима у основним јавним тужилаштвима - Данијела Синђелић,основни јавни тужилац у Обреновцу и Мирјана Голубовић, начелница одељења за посебна знања и вештине. 

29.10.2021. - Снимак трећег и последњег дана тродневне обуке, на тему "Еколошко право", намењене корисницима ИX генерације Правосудне академије. Тина Јањатовић из Министарства заштите животне средине и адвокат Сретен Ђорђевић, уско специјализован за случајеве из домена екологије.

28.10.2021. - Снимак другог дана тродневне обуке, на тему "Еколошко право", намењене корисницима ИX генерације Правосудне академије. Предавачи су били Синиша Важић, судија у пензији, Бранислава Вучковић, заменица Апелационог јавног тужиоца у Новом Саду и Мирјана Тукар, судија Прекршајног апелационог суда.

27.10.2021. - Снимак првог дана тродневне обуке, на тему "Еколошко право", намењене корисницима IX генерације Правосудне академије. Предавач је била др Мирјана Дреновак Ивановић, професор на катедри за теорију, социологију и филозофију права.

 

 1.10.2021. - Снимак обуке "Стратешко информисање јавности о еколошким предметима", намењена потпаролима, јавним тужиоцима и њиховим заменицима у основним јавним тужилаштвима - Данијела Синђелић,основни јавни тужилац у Обреновцу и Мирјана Голубовић, начелница одељења за посебна знања и вештине. Београд, 01. октобар 2021. године

29.9.2021. - Снимак трећег дана тродневне обуке, на тему "Еколошко право", намењене судијама и судијским помоћницима основних судова. Предавачи су били Тина Јањатовић из Министарства заштите животне средине и адвокат Сретен Ђорђевић, уско специјализован за случајеве из домена екологије.

28.9.2021. - Снимак другог дана тродневне обуке, на тему "Еколошко право", намењене судијама и судијским помоћницима основних судова. Предавачи су били др Синиша Важић, судија у пензији и Бранислава Вучковић заменица Апелационог јавног тужиоца у Новом Саду. 

27.9.2021. - Снимак првог дана тродневне обуке, на тему "Еколошко право", намењене судијама и судијским помоћницима основних судова. Предавач је била др Мирјана Дреновак Ивановић, професор на катедри за теорију, социологију и филозофију права.

 

Презентовање законске регулативе у погледу управљања отпадом, представљање свих радњи које су потребне за ову врсту увиђаја и вршења координације са неопходним институцијама као и представљање случаја опасног отпада - Данијела Синђелић,основни јавни тужилац у Обреновцу. Београд, 23. новембар 2020. године

Пружање професионалних информација медијима везано за предмете у еколошким стварима (природа медија, дефинисање јасне поруке), писање саопштења за јавност Мирјана Голубовић, начелница за посебна знања и вештине. Београд, 23. новембар 2020. године