Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш
Правосудна академије је, 16. новембра 2018. године у Нишу, у сарадњи са удружењем „Алтерфакт“, организовала обуку на тему „Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје“. Обука је организована за судијске помоћнике основних и виших грађанских одељења са подручја нишке апелације.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш
Извор: Правосудна академија
Правосудна академије је, 16. новембра 2018. године у Нишу, у сарадњи са удружењем „Алтерфакт“, организовала обуку на тему „Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје“. Обука је организована за судијске помоћнике основних и виших грађанских одељења са подручја нишке апелације.
 
 
Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

На конференцији „Унапређење капацитета у правосуђу - јачање владавине права“ - завршном догађају пројекта „Јачање образовних активности и унапређење организационих капацитета Правосудне академије“ који финансира Европска унија, одржаној у Палати Србије, представљене су активности и резултати пројекта.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац 02.03.2018

Правосудна академија је, у складу са редовним програмом за стручно усавршавање судија и судијских помоћника, 2. марта 2018. године у Крагујевцу организовала једнодневни семинар на тему „Представљање Закона о изменама и допунама Закона о стечају“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ечка

Правосудна академија, у складу са програмом сталне обуке за 2018. годину, наставља програм специјалистичких обука за носиоце јавно-тужилачких функција, судије, полицијске службенике и запослене у институцијама који су Законом о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције дефинисани као „службеници за везу“ који су од 01. марта 2018. године почели са радом у специјалним одељењима/ударним групама.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Данас је у просторијама Правосудне академије одржана седница Комисије за спровођење Националне стратегије за реформу правосуђа. 

Директор Правосудне академије, Ненад Вујић, председавао је седници.


Аутор: Алумни клуб Правосудне академије
Локација: Београд

Алумни клуб Правосудне академије (АКПА) почео је са емитовањем серијала интервјуа ”Глас правосуђа”. Реч је о пројекту АКПА који има за циљ да се о правосуђу говори и да људи из и око правосуђа говоре.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија у сарадњи са Механизмом тужилаштва УН (Међународни резидуални механизам за кривичне судове), организовала је петодневну обуку, у периоду од 8. до 12. априла 2019. Године под називом: “Практична обука о истраживању и кривичном гоњењу сексуалног насиља везаног за сукобе као међународног злочина”. Обука је одржана у хотелу Москва у Београду.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је у сарадњи са Форумом Судија Србије 1. и 2. јуна, у Нишу у просторијама Правосудне академије, организовала дводневни семинар под називом „Претходно испитивање тужбе и припремно рочиште“. Семинару су присуствовале судије са територије нишке апелације које имају до три године судијског искуства.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија

Разговарало се о досадашњој сарадњи са Саветом Европе на реализација различитих програма обуке, о унапређењу и модалитетима будуће сарадње између Правосудне академије и Мисије Савета Европе у Београду.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац

Правосудна академија је, у сарадњи са мисијом ОЕБС у Србији, 25. маја 2018. године у Крагујевцу, одржала обуку под називом „Доказна радња увиђаја код кривичних дела против живота и тела“. Обука је организована за носиоце јавно-тужилачких функција са територије крагујевачке апелације.

Драган Мастиловић

Корисник почетне обуке ИВ генерације и члан Програмског савета Правосудне академије


Назад

Од фебруара 2010. године до фебруара 2012. године. радио је као приправник у Вишем суду у Новом Саду.

Правосудни испит је положио 29.03.2012. године у Новом Саду са општим успехом: „Положио врло добро“ и након тога је обављао послове судијског помоћника – сарадника у Вишем суду у Новом Саду.

Као судијски сарадник у Вишем суду у Новом Саду радио је у кривичном одељењу, испрва у ванпретресном већу на пословима проучавања и припреме предмета за седнице већа уз надзор судије, излагања предмета на седницама већа, израде нацрта одлука, а након тога у претресном већу на пословима израде нацрта првостепених пресуда, проучавања спорних правних питања, судске праксе и правне литературе, писања сентенци за судску праксу које су објављиване у правној бази Параграф леx.

У Вишем суду у Новом Саду био је запослен до 30.11.2013.године.Након положеног пријемног испита, дана 01.12.2013. године засновао је радни однос на одређено време са Правосудном академијом, као корисник почетне обуке, у складу са Законом о Правосудној академији.

Завршни испит на Правосуној академији положио је дана 01.07.2016. године, са оценом 5,00.

Као корисник почетне обуке Правосудне академије учествовао је на више радионица, конференција, семинара, обука и тренинга на којима је стекао посебна знања и вештине из различитих области.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија
Линк: http://www.pars.rs

За правосудни систем Србије спремно је више од 30 кандидата, које је протеклих 30 месеци едуковала и практично припремала Правосудна академија, у складу са ЕУ стандардима

Игор Милованов

Секретар Програмског савета Правосудне академије


Назад

Од 2004. до 2010. радио је у Правосудном центру за стручно усавршавање судија и тужилаца као програмски координатор на унапређењу обука предавача, садржају програма обука, испитивању образовних потреба, евалуацији образовних догађаја.

Од 2010. ради у Правосудној академији за обуку и стручно усавршавање  судија и тужилаца, на изради годишњих програма обуке, евалуацији образовних активности, испитивању образовних потреба, као предавач на обукама за предаваче и менторе.

Споразумом о сарадњи Правосудне академије са одељењем за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду, као члан тима активно учествује на изради, организацији и реализацији обука за предаваче, не само за судије и јавне тужиоце већ и за јавне бележнике, извршитеље и државно правобранилаштво.

Радио је на изради: 
- Система за мониторинг и евалуацију Правосудне академије, 2010. године
- Приручника за Менторе,  2017. године

Секретар је Програмског савета Правосудне академије од њеног оснивања.

Начелник је одељења за истраживање и унапређење образовања Правосудне академије од 01.01. 2018. Године.

Говори енглески служи се и немачким језиком.

Образовање

Дипломирао је на Одељењу за педагогију и андрагогију, Филозофског факултета, Универзитета у Београду

2004. године