Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је у сарадњи са Републичким јавним тужилаштвом и мисијом ОЕБС-а у Србији, организовала 21. децембра у сали Правосудне академије у Нишу, семинар на тему: „Методологија и спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија у сарадњи са Саветом Европе, у оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility“ за Западни Балкан и Турску, дана 12.октобра 2018. године у хотелу "Radisson Blue", булевар Војводе Мишића 15, у Београду, организује семинар поводом почетка HELP курса на даљину „Међународна правна помоћ у кривичним стварима“

Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац 02.03.2018

Правосудна академија је, у складу са редовним програмом за стручно усавршавање судија и судијских помоћника, 2. марта 2018. године у Крагујевцу организовала једнодневни семинар на тему „Представљање Закона о изменама и допунама Закона о стечају“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија је 12.октобра 2018. године у хотелу “Радисон колекшн хотел - Олд мил” организовала семинар поводом почетка ХЕЛП курса на даљину под називом “Међународна правна помоћ у кривичним стварима”.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је 12.октобра 2018. године у хотелу “Радисон колекшн хотел - Олд мил” организовала семинар поводом почетка ХЕЛП курса на даљину под називом “Међународна правна помоћ у кривичним стварима”.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Данас је у организацији Правосудне академије и Пројекта „ЕУ за Србију - Подршка Врховном касационом суду“ одржана обука „Судијске вештине 2 – Управљање предметима”.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Данас је у организацији Правосудне академије и Пројекта „ЕУ за Србију - Подршка Врховном касационом суду“ одржана обука „Судијске вештине 2 – Управљање предметима”.
 
 
Судијске вештине 2 – Управљање предметима”. - Извор: Правосудна академија

Обуци у Врховном касационом суду су присуствовале судије из кривичних одељења основних судова и судије првостепенци из кривичних одељења виших судова са територије београдске апелације.

Циљ обуке био је представљање резултата рада судова у 2018. години по питању решавања старих предмета и савладавања прилива, са освртом на планове за будући период, захтеве из Поглавља 23 и захтеве ЦЕПЕЈ-а за извештавањем.

Снежана Андрејевић, судија Врховног касационог суда у пензији говорила је о решавању старих предмета и спречавању њиховог настанка, као и о управљању подацима и судској статистици, док је Божидар Вујичић, судија Врховног касационог суда презентовао начине за израду индивидуалног плана судија за решавање старих предмета.

 
Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је у сарадњи са Форумом Судија Србије 1. и 2. јуна, у Нишу у просторијама Правосудне академије, организовала дводневни семинар под називом „Претходно испитивање тужбе и припремно рочиште“. Семинару су присуствовале судије са територије нишке апелације које имају до три године судијског искуства.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија

19. и 20. октобра 2018. године је у Београду одржан дводневни семинар за судије које имају до три године судијског стажа са простора београдске апелације. 

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија

19. и 20. октобра 2018. године је у Београду одржан дводневни семинар за судије које имају до три године судијског стажа са простора београдске апелације.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Шабац
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија je у сарадњи са тимом Уједињених нација за људска права у Србији, 25. и 26. октобра и 26. и 27. новембра у хотелу Слобода у Шапцу организовала два дводневна семинара на тему „Директна примена УН стандарда људских права у домаћим поступцима“.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Шабац
Извор: Правосудна академија
Правосудна академија je у сарадњи са тимом Уједињених нација за људска права у Србији, 25. и 26. октобра и 26. и 27. новембра у хотелу Слобода у Шапцу организовала два дводневна семинара на тему „Директна примена УН стандарда људских права у домаћим поступцима“.
 
Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Правосудна академија је 15. јуна, у сарадњи са Mисијом ОЕБС, одржала четврти, овогодишњи семинар у оквиру двогодишњег програма обуке јавних тужилаца и њихових заменика.
Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија у Новом Саду је, у сарадњи са тимом пројекта Aлтeрфaкт и УСAИД, у Апелационом суду 24.05.2019. године организовала сeминaр зa судиjскe сaрaдникe са пoдручja нoвoсaдскe aпeлaциje. Тема семинара је била „Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје“ а сврхa je билa oбучити сaрaдникe писaњу нaцртa судских oдлукa.

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија у Новом Саду је, у сарадњи са тимом пројекта Aлтeрфaкт и УСAИД, у Апелационом суду 24.05.2019. године организовала сeминaр зa судиjскe сaрaдникe са пoдручja нoвoсaдскe aпeлaциje. Тема семинара је била „Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје“ а сврхa je билa oбучити сaрaдникe писaњу нaцртa судских oдлукa.