Игор Милованов

Секретар Програмског савета

Од 2004. до 2010. радио је у Правосудном центру за стручно усавршавање судија и тужилаца као програмски координатор на унапређењу обука предавача, садржају програма обука, испитивању образовних потреба, евалуацији образовних догађаја.

Од 2010. ради у Правосудној академији за обуку и стручно усавршавање  судија и тужилаца, на изради годишњих програма обуке, евалуацији образовних активности, испитивању образовних потреба, као предавач на обукама за предаваче и менторе.

Споразумом о сарадњи Правосудне академије са одељењем за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду, као члан тима активно учествује на изради, организацији и реализацији обука за предаваче, не само за судије и јавне тужиоце већ и за јавне бележнике, извршитеље и државно правобранилаштво.

Радио је на изради: 
- Система за мониторинг и евалуацију Правосудне академије, 2010. године
- Приручника за Менторе,  2017. године

Секретар је Програмског савета Правосудне академије од њеног оснивања.

Начелник је одељења за истраживање и унапређење образовања Правосудне академије од 01.01. 2018. Године.

Говори енглески служи се и немачким језиком.

Образовање

  • Дипломирао је на Одељењу за педагогију и андрагогију, Филозофског факултета, Универзитета у Београду

    2004. године