Гордана Ајншпилер Поповић

Судија Врховног касационог суда

На функцији судије Врховног касационог суда је од 12. септембра 2014. године. Судија је у грађанској материји. 

Судијску каријеру је започела 1996. године када је изабрана за судију Трговинског суда у Београду, а од 2002. године  била је на функцији судије у Вишем трговинском суду. 
Судијску функцију у Привредном апелационом суду је обављала у периоду од 2010.  до 2014. године.

Објавила је велики број стручних радова:

 • Уговори трговинског права I,II, III, IV,
 • Застарелост потраживања,
 • Одговорност стечајног управника,
 • Камата у току поступка стечаја,
 • Аутоматски стечај,
 • Достављање писмена и разматрање списа,
 • Дејство одлуке Уставног суда,
 • Радни спорови у стечају,
 • Положај излучног повериоца,
 • Уговор о преузимању дуга,
 • Положај разлучног повериоца,
 • Могућност компензације,
 • Предлози окончања стечаја,
 • „Нестанак“ повериоца у стечају и др.

Један је од аутора Приручника за медијацију, Збирки вежби за практичну примену ЗПП и Збирки вежби за практичну примену материјалноправних института у трговинском праву.