Реч директора

"Изазови који се стављају пред правосуђе у процесу европских интеграција, пре свега, неопходност усклађивања домаћег законодавства са правом ЕУ и општеприхваћеним стандардима, увођење нових института и њихова примена у поступању, посебно мотивишу Правосудну академију да свој рад стално унапређује и у програме обуке уводи модерне методе учења.

Ефикасно, стручно и транспарентно правосуђе препознати су као основне вредности којима као друштво тежимо. Значај који се на том путу даје квалитету, професионалном приступу и интегритету опредељују Правосудну академију у раду.

Правосудна академија доприноси унапређењу кредибилитета правосудног система у целини. Заједничким радом градимо професионално, независно и непристрасно правосуђе, које је ефикасно у поступању и одговорно у свом раду, а за које се сви залажемо."


Ненад Вујић, директор Правосудне академије

Ненад Вујић, рођен 26. октобра 1966. године у Лозници.

Правни факултет завршио у Београду, где је положио и правосудни испит. Од јануара 2010. године обавља функцију директора Правосудне академије у Београду.

Од 2013. године члан, а од 29. децембра 2017. председник Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа.

Специјалиста за људска и мањинска права, права избеглица и расељених лица, као и права синдиката.

Радно и практично искуство

У периоду од септембра 2005. до децембра 2009.године обављао функцију директора Правосудног центра за обуку и стручно усавршавање.

Од јануара 2004.године до септембра 2005. вршио функцију координатора за људска права у Правосудном центру за обуку и стручно усавшавање. У оквиру тога био и члан радне групе за усклађивање закона СЦГ законима ЕУ.

Од децембра 2001.године до краја децембра 2003. обављао дужност правног саветника и руководиоца канцеларије Норвешког центра за избеглице (пројекат људских права), Ниш.

Од маја 2001.године до децембра 2001. радио као правни саветник и заменик шефа канцеларије Норвешког центра за избеглице (пројекат људских права), Краљево.

Од априла 2000.године до маја 2001. обављао функцију правног саветника и координатора мобилних легалних тимова у Норвешком избегличком центру (пројекат људских права), Краљево.

Од октобра 1999.године до априла 2000.године радио као правни саветник у Фонду за хуманитарно право. Пружао правну помоћ избеглицама, расељеним лицима, као и водио истрагу и извештавање о нестанку Срба и киднапованих људи. Био задужен и за контролу права етничких мањина.

Године 1997 и 1998 радио као правни саветник у Југословенском правном одбору за људска права у Београду.

Поред високог образовања, радног и практичног искуства такође је похађао многобројне стручне семинаре, курсеве и обуке:

- Семинар ЕУ конвенције о основним људским правима;

- синдикални курсеви у организацији синдиката - спонзорисани од стране Америчко организационог синдиката, АФЛ/ЦИО;

- семинар о изборним системима које организује ИФЕС – Међународна фондација за изборне системе)

 

Публикације

Објавио велики број есеја, научних радова као и анализа. Од којих су неки :

- Годишњи извештај о избеглицама и интерно расељеним лицима у Србији у 2004, 2005, 2006, 2007. години;

- Закон о малолетницима и пракса у Србији, 2012.године;  

- Анализа ‘’Обука судија у Републици Србији на члановима 5 и 6 Европске конвенције о људским правима’’ за Савет Европе, итд.

 

Историјат Академије

У међународним документима, како Уједињених нација тако и Савета Европе, истиче се уска повезаност почетне и сталне обуке са независношћу и ефикасношћу укупног правосудног система. Стога је Република Србија, као чланица ових организација, преузела и обавезе које из тих међународних докумената произилазе.

Правосудни центар за обуку и стручно усавршавање основан је 2002. године, а 2010. године прераста, у, по много чему, јединствену образовну инситуцију, потврђену доношењем закона о Правосудној академији.

Оснивањем Правосудне академије створен је јасан институционални оквир којим се уређује обука у циљу даљег развијања модерног, ефикасног и непристрасног правосуђа, али и успоставља важан објективни критеријум приликом избора и напредовања судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца.

Под данашњим именом, Правосудна академија, интентзивно ради на посебним обукама и континуираном унапређењу професионалних знања и вештина, не само судија и тужилаца у Србији, већ великим делом и других запослених у правосуђу.

Визија

Независно, непристрaсно, професионално, ефикасно и одговорно правосуђе.

Мисија

Стварање услова за развој стучности носилаца правосудних функција кроз успостављене јасне, мерљиве и објективне критеријуме за избор и напредовање и њихову обуку и усавршавање, у складу са основним вредностима и принципима на којима се заснива правосудни систем.

Циљ

Израда и спровођење програма обуке за носиоце правосудних функција и запослених у правосуђу, ради стицања нових и унапређења стечених знања, посебних способности и вештина, као допринос јачању професионалног и одговорног правосудног система.

Основне вредности у раду Правосудне академије

Стручност

Посвећеност

Одговорност

Интегритет

Транспарентност