Божидар Вујичић

Судија Врховног касационог суда

На функцији судије Врховног касационог суда је од 12. марта 2014. године.
Судија је у грађанској материји.

У Општинском суду у Врњачкој Бањи провео је деветнаест година, где је и започео судијску функцијку, и три године провео на функцији председника суда.
Судија Окружног суда у Краљеву био је пет година, а судијску функцију у Апелационом суду у Крагујевцу обављао је четири године.

Објавио је низ стручних радова у часопису Избор судске праксе, као и у билтенима судске праксе Окружног суда у Краљеву, Апелационог суда у Крагујевцу и Врховног касационог суда.

Био је учесник на многобројним обукама и семинарима у земљи и иностарнству, где је стекао посебне вештине и знања за обављање судијске функције.