Леонида Поповић

Судија Прекршајног апелационог суда и председник Прекршајног апелационог суда

Судијску каријеру почела је као судија Подручног органа за прекршаје у Подгорици, и том приликом је прошла стручну едукацију из области малолетничке деликвенције у организацији „Саве тхе цхилдрен“, а била је задужена за рад на малолетничком и извршном реферату.

За судију Већа за прекршаје у Београду именована је решењем Владе Републике Србије 2003. године и на истом месту била до 01.01.2010. године, када је изабрана за судију Вишег прекршајног суда.
Од 01.01.2013. године изабрана је на сталну судијску функцију у Прекршајном апелационом суду.
Годишњим распоредом послова за период од 2010. до 2012. године била је задужена за односе са јавношћу (портпарол Прекршајног апелационог суда), а од 2016. до 2018. године Председник је Одељења судске праксе Прекршајног апелационог суда.

Одлуком председника Високог савета судства од 09.08.2017. године постављена је завршиоца функције председника Прекршајног апелационог суда, а 2018. године изабрана је за председниака Прекршајног апелационог суда.

Учесник је бројних семинара и округлих столова у земљи и иностранству.