Зорин Зоговић

Заменик Апелационог јавног тужиоца у Београду

Од 1995. године до 28.02.2003. године обављао је функцију Општинског јавног тужиоца у Бољевцу. Затим је биран за заменика Окружног јавног тужиоца у Зајечару, у јулу 2004. године изабран је за Окружног јавног тужиоца у Зајечару, и на тој функцији је био до 31.12.2009. године.

За Заменика Апелационог јавног тужиоца у Београду је изабран 2010. године, а на тој функцији се и данас налази.

У току дугогодишње тужилачке каријере завршио је више курсева, стекао многа ускостручна знања и сертификате, а између осталих из области истраге прања новца, међународне правне помоћи и сарадње, борбе против трговине људима и моногих других.

Од новембра месеца 2006. године до фебруара 2011. године је био Председник Удружења тужилаца Србије, а од тада је на функцији Председника скупштине. У том периоду Удружење је веома активно радило и написало нацрте више закона и подзаконских аката, објавило мноштво брошура, организовало велики број округлих столова и предавања, а дало и значајан допринос јачању угледа Тужилаштва у целини.

Познаје рад на компјутеру, говори италијански и енглески језик.