Александар Степановић

Судија Врховног касационог суда у Београду, председник Вишег суда у Београду и председник Управног одбора Правосудне академије

Александар Степановић

Александар Степановић


Године 1998. изабран је за судију Трећег општинског суда у Београду, где је обављао судијску функцију до 01. јануара 2010. године, а у једном периоду био је и председник кривичног одељења тог суда.

Од 16. децембра 2009. године обављао је судијску функцију у Вишем суду у Београду, где је првобитно поступао у истражном одељењу до августа 2011. године, а потом у кривичном одељењу Вишег суда у Београду, као и у кривичном ванпретресном већу као стални члан већа.

У априлу 2013. године именован је за вршиоца функције председника Вишег суда у Београду, и наведену функцију обављао је до 23. маја 2014. године, када је изабран за председника Вишег суда у Београду.

Иначе, председник је кривичног ванпретресног већа Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду.
Одлуком Високог савета судства од 22. октобра 2013.године, изабран је за судију Апелационог суда у Београду.
Био је заменик председника Комисије за праћење и спровођење новог Законика о кривичном поступку коју је образовало Министарство правде и државне управе РС.

Члан је Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013 – 2018 године.

Предавач - ментор за обуку полазника на Правосудној академији и испитивач на завршном испиту корисника почетне обуке на Правосудној академији.

Члан је и Комисије за жалбе и приговоре Правосудне академије.

Учесник је бројних стручних семинара и аутор више текстова објављених у билтенима Трећег општинског суда у Београду и билтенима Вишег суда у Београду као и другој стручној литератури.

Главни и одговорни уредник је Редакције Билтена судске праксе Вишег суда у Београду.