Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима

Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима


Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима, основан је одлуком министра правде и председника Врховног касационог суда, 25.01.2018.

Министарство правде и Врховни касациони суд су у марту 2018. године поново формирали Савет за малолетнике који чине стручњаци правосудних органа – судије и тужиоци, представници релевантних министарстава – правосуђа, социјалне заштите и унутрашњих послова, као и адвокатуре.

Делокруг рада Савета односи се на подношење иницијатива, предлога, мишљења и анализа у вези са преступништвом малолетника и заштитом малолетних лица у кривичном поступку – деце као оштећених и сведока кривичних дела, Министарству правде и Врховном касационом суду у циљу унапређења закона, политике и праксе у овој области.
Административну канцеларију Савета за малолетнике чини Правосудна академија.

Конститутивна седница Савета за малолетнике одржана је 27. априла 2108. године када је за председницу изабрана судија Врховног касационог суда Биљана Синановић.

На састанку 8. јуна 2018. године разматрани су планови за будући рад Савета за малолетнике који има велики експертски потенцијал за истраживање, праћење рада надлежних органа и лобирање на државном нивоу у циљу унапређења правосудног система по мери детета.

Чланови:

 1. Биљана Синановић, судија Врховног касационох суда
 2. Саво Ђурђић, судија Апелационог суда
 3. Сузана Грујовић, судија Вишег суда у Крагујевцу
 4. Вера Софреновић, судија Вишег суда у Београду
 5. Слободан Радовановић, заменик Републичког јавног тужиоца
 6. Гордана Стојановић Милошевић, заменик Апелационог јавног тужиоца
 7. Александра Степановић, Управа за извршење кривичних санкција, Министарство правде
 8. Оливера Зечевић, шеф Одсека за превенцију и сузбијање малолетничке деликвенције у Служби за сузбијање криминала, Министарство унутрашњих послова
 9. Калаба Милка, самостални саветник у Сектору за бригу о породици и социјалну заштиту
 10. Александар Цвејић, адвокат
 11. Ненад Вујић, директор Правосудне академије

Делокруг рада Савета је праћење примена одредаба Закона и других подзаконских аката и давање иницијативе за њихову примену.

Саопштење

Чланови Савета за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима  су за време ванредног стања проглашеног услед пандемије, у online комуникацији, а 22. априла 2020. године су путем интернет апликације одржали електронску седницу.

Детаљније о саопштењу погледајте овде


Активности


Релевантни документи