12
генерација полазника почетне обуке уписаних од 2010. године
104
полазника почетне обуке изабрано на судијску или тужилачку функцију

147

објављених приручника

1373

предавача 

11781

уручених диплома, сертификата...

317

ментора

Мониторинг и евалуација