Рочиште за главну расправу и извођење доказа 1

Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац
Извор: Правосудна академија

У оквиру редовног програма сталне обуке, Правосудне академија је 14. и 15. децембра у Крагујевцу организовала дводневни семинар, за судије и судијске помоћнике основних судова са територије крагујевачке апелације. Tема семинара је била „Рочиште за главну расправу и извођење доказа“.

Крагујевац, 14-15.12.2018. Рочиште за главну расправу и извођење доказа - Извор: Правосудна академија
Овај семинар је својеврстан наставак сличног скупа под називом „Претходно испитивање тужбе и припремно рочиште“.
Теме које су се обрађивале су биле:
  • Главна расправа, јавност и руковођење, одлагање расправе, одржавање реда
  • Решење о извођењу доказа, доказна средства
  • Практични примери и вежба – ток главне расправе
  • Сведоци, вештачење, увиђај, исправе
  • Саслушање странака и суочење
  • Спајање парница, раздвајање поступака, враћање у пређашње стање
  • Закључење и отварање главне расправе

Предавачи на овом дводневном семинару су биле Драгана Марчетић судија Вишег суда у Београду и Миланка Пјевовић судија Првог основног суда у Београду.