Завршни испит

Завршни испит, дефинисан је Законом о Правосудној академији, и тo члановима Закона од 37 до 40.

По завршетку почетне обуке, корисници почетне обуке полажу завршни испит, на коме се проверавају искључиво практична знања и способности стечена на почетној обуци, и то, за обављање посла судије прекршајног суда, основног суда и заменика јавног тужиоца у основном тужилаштву. По завршетку почетне обуке, корисници почетне обуке полажу завршни испит, на коме се проверавају искључиво практична знања и способности стечена на почетној обуци, и то, за обављање посла судије прекршајног суда, основног суда и заменика јавног тужиоца у основном тужилаштву. 
Завршни испит се полаже пред комисијом од пет чланова, од којих су три члана судије, а два тужиоци.

Оцењивање завршног испита изражава се оценама од 1 до 5. Корисник почетне обуке, који на завршном испиту добије оцену 1, сматра се да није завршио почетну обуку. Оцењивање завршног испита изражава се оценама од 1 до 5. Корисник почетне обуке, који на завршном испиту добије оцену 1, сматра се да није завршио почетну обуку. 
Програм и начин полагања завршног испита ближе се уређује правилником.

Завршни испит I генерације

Завршни испит одржан је 4, 5, и 6 фебруара 2013. године на Правном факултету у Београду. Сви корисници почетне обуке из прве генерације успешно су посложили завршни испит. Објављујемо листу корисника почетне обуке по азбучном реду.

 1. Милена Васић-Пејчић
 2. Бојан Вујачић
 3. Биљана Вујичић
 4. Магдалена Гајић
 5. Славиша Димитријевић
 6. Небојша Ђуричић
 7. Радомир Илић
 8. Ана Ковачевић
 9. Бранислав Лепотић
 10. Драгољуб Миладиновић
 11. Мирјана Михајловић
 12. Моника Пап
 13. Радован Петровић
 14. Горан Свилар
 15. Бранислав Симовић
 16. Весна Спасић
 17. Сања Сремчев
 18. Небојша Тешић
 19. Олга Тешовић
 20. Маријана Шарац